Våren 2020 -Forberedelser for sesongen

I forbindelse med den pågående situasjonen rundt corona pandemien er forberedelser og dugnader for sesongen satt på hold. Hamar Båtforening vil følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Mange medlemmer vil sikkert etterhvert så smått sette igang med vårpuss av båter, vi oppfordrer sterkt å følge myndighetenes anbefalinger og ta hensyn til andre i denne utfordrende tiden.

Mvh Styret HBF