Vaktbåttjeneste på Mjøsa

Hamar Båtforening har fått forespørsel om noen kan/vil delta på vaktbåttjeneste ved legging av sjøledning:

VAKTBÅTTJENESTE PÅ MJØSA 4.-6.oktober. – INNTEKT TIL DIN LOKALE FORENING

Mjøsa Båtforbund ønsker bistand til vaktbåttjeneste på Mjøsa 4.-6.oktober i forbindelse med sjøledningsarbeid.
Oppdraget er på vegne av ØPD AS og Gjøvik kommune. Dette er en god anledning til å tjene noen kroner til egen båtforening/fiskerforening/lag!
Vaktbåter vil ikke ha noen fysisk kontakt med sjøledningen, så alle typer båter kan benyttes.
Se våre nettsider: https://mjosabatforbund.no/vaktbattjeneste-under-arbeid-i-mjosa/
Det er ønskelig med flere ressurser, både natt og dag.
Finnes det flere båtførere med tilgang på båt som har anledning til å bistå i vaktbåttjeneste?
Påmelding sendes post@mjosabatforbund.no
Oppgi ønsket tidspunkt/dag/klokkeslett.

Med vennlig hilsen

Mjøsa Båtforbund