Om oss

Kort om oss

Hamar Båtforening ble stiftet allerede i 1961, og teller i dag ca. 1200 medlemmer og disponerer ca. 540 båtplasser. Vi er en aktiv forening med eget klubbhus beliggende idyllisk på Tjuvholmen i Hamar. Klubbhuset huser i tillegg til foreningens aktiviteter, en kro med alle rettigheter.
164-Gul-kveld

Historie

For mange er båt et middel til rekreasjon i en travel hverdag, særlig om sommeren. Noen bruker båten til fiske, noen bruker båten på langtur i fersk- eller saltvann, noen bruker båten til turer på Mjøsa og noen bruker båten som et hjelpemiddel til ulike aktiviteter i eller på vannet. Men også resten av året skjer det mye i båtmiljøet, både hos hver enkelt båteier og hos HBF.

Hamar Båtforening (HBF) ble stiftet 7. februar 1961. HBF har påvirket aktivitetene blant båtfolket i Hamar-området i nærmere 40 år. HBF har bidratt til å utvikle funksjonelle småbåthavner og andre fasiliteter og bidratt til å utvikle interessen for båtbruk på Mjøsa.

 

«År 1961, den 20. januar kl. 19.30 var det, etter initiativ av Rolf Holland, innkalt til møte i restaurant «Toppen» for om mulig å få startet en forening for båteiere i Hamar.Sveen opplyste at registrering i Mjøsa var frivillig.

Rolf Holland åpnet møtet og ønsket de frammøte velkommen og ga i sin innledning rede for det som måtte bli aktuelle arbeidsoppgaver for den framtidige båtforening. Det nevnes båthavn, merking av Mjøsa, båtkultur o.s.v.

Thorleif Holland uttrykte sin tilfredshet over at det er arbeidet for å få i stand en forening.

Kr.-Fr. Gundersen nevnte fordelene f.eks. ved assuranse, registrering.»

Sitatet i rammen ovenfor er hentet fra HBF,s protokoll, og beskriver noe av det som skjedde på det første forberedende møte om stiftelse av en båtforening i Hamar. Når vi har valgt å gjengi hele referatet fra det innledende møtet er det fordi dette referatet, ved siden av å være historisk, sier mye om tankegangen bak stiftelsen av HBF. Det er ikke vanskelig å trekke linjene fra førti år tilbake og fram til i dag. HBF ble stiftet 7. februar 1961. Stiftelsesmøtet godkjente vedtekter og valgte styre. Rolf Holland ble valgt til HBF’s første formann. Han ledet styret i 19 år, og hadde deretter ulike styreverv til sin død. Harald Sundheim ble valgt til ny formann, et verv han hadde til sin død i 1998. Kjell Berg fungerte som formann fram til årsmøtet i februar 1998 der Karl Erik Joakimsen som er formann i jubileumsåret ble valgt. Mange andre tillitsvalgte har hatt lange funksjonsperioder, og betydd mye for arbeidet og kontuniiteten i HBF. Æresmedlemmer i HBF er Rolf Holland, Per Høistad, Arve Snilsberg, Øystein Eriksen, Harald Sundheim og Karl Erik Joakimsen.

HBF arbeidet de første årene med merking av skjær og utbygging av båthavn. Etter få år var Brygga båthavn bygget i samarbeid med Hamar kommune. Senere ble det bygget ny båthavn for større båter på Tjuvholmen som supplement til Brygga. Begge båthavnene er funksjonelle og godt vedlikeholdt. Noen plasser har både vann og strøm.

Havnene har døgnvakt i båtsesongen. Det er etablert truckrampe på Tjuvholmen, med fast stasjonert truck. Der er det også avsatt opplagsplass for båter om vinteren. HBF har bygget klubbhus som er åpen for medlemmer, og hvor det drives kafeteria i sommerhalvåret.

I klubbhuset finnes styre rom med nødvendige kontortekniske hjelpemidler. I klubbhuset finnes offentlig toalett og dusj. På området er det tank for tømming av campingbiltoaletter.

HBF har etablert uthavn på Grøtodden på Jessnes og er mer enn velkommen på Geitholmen i Stange og andre perler langs Mjøsa. HBF arrangerer ulike aktiviteter for medlemmene i og utenfor båtsesongen.

HBF deltar ofte som ressurspersoner på vannaktiviteter, båt og båtliv.