Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøte for Hamar Båtforening 28/3 -2019 Sted: Victoria Hotell Tid: 19:00 Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før møtet Vedlegg: Styrets … Les mer »