Legging av sjøledning

Hias legger ny sjøledning fra Brumunddal til HIAS i Stange. Denne ligger synlig store deler av strekket mot HIAS men vil bli senket innen 14 dager. Dette er opplysninger vi har fått fra HIAS i dag 22 mai. Vi oppfordrer våre medlemmer om å kjøre forsiktig med sine båter i denne perioden.