Årsmøte 2021 (Sesong 2020)

Årsmøte i Hamar Båtforening avholdes i teltet på Tjuvholmen tirsdag 22. juni klokken 19:00. (Forbehold om Covid-19 restriksjoner) Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg Saker/forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende … Les mer »

Bobilparkering/ Camper parking

Bobilparkeringen er nå åpen. Grunnet Covid 19 restriksjoner vil dessverre sanitæranlegget være utilgjengelig i perioder. The Camper-parking now open. Due to Covid 19 restrictions, the toilet and shower facilities will unfortunately only be partly open. Velkommen! Welcome!

Fjerning av båthengere på Tjuvholmen

Bane NOR Eiendom vil i nærmeste fremtid starte arbeid med å rydde opp på parkeringstomten på Tjuvholmen (plassen mellom marinaen og jernbanen), samt i busker og kratt rundt parkeringen. Vi har registrert at det står plassert en god del hengere i kanten rundt parkeringen. Vi ber om at alle hengere fjernes snarest. Registrerte hengere vil … Les mer »