Våren 2020 -Forberedelser for sesongen

I forbindelse med den pågående situasjonen rundt corona pandemien er forberedelser og dugnader for sesongen satt på hold. Hamar Båtforening vil følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene. Mange medlemmer vil sikkert etterhvert så smått sette igang med vårpuss av båter, vi oppfordrer sterkt å følge myndighetenes anbefalinger og ta hensyn til andre … Les mer »

Innkalling til årsmøte 2020 -AVLYST

Årsmøte i Hamar båtforening var planlagt mandag 30. mars på Tjuvholmen Kro. Grunnet situasjonen rundt coronaviruset avlyses årsmøtet på ubestemt tid. Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg Årsmøte 2020/ Årsberetning 2019 Årsregnskap 2019 Budsjett HBF 2020