Bobilparkering/ Camper parking

Bobilparkeringen er nå åpen. Vær oppmerksom på at det fortsatt ligger en del båter og opplagsutstyr på plassen i en periode fremover. Plassen vil være stengt 6. til 9. juni grunnet konsert. The Camper-parking is now open. There are still some boats in storage at the parking that will be removed in a few weeks. We are closed from 6th … Les mer »

Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøte for Hamar Båtforening 28/3 -2019 Sted: Victoria Hotell Tid: 19:00 Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før møtet Vedlegg: Styrets … Les mer »