Navigasjonsvarsel 2-2022: Sjøledningsarbeid

Sjøledningsprosjekt: Furuberget-HIAS

HIAS IKS og entreprenør EB Marine AS skal i sommer heve totalt 3,8 km sjøledning (Ø900mm) utenfor Nedre Furuberget (Hamar VBA). Ledningen skal fraktes til anleggsområde utenfor HIAS / Nordsveodden i Stange, og deretter skal deler av ledningen benyttes til nytt vanninntak og reserveinntak ved HIAS. Estimert tidspunkt jobben med heving/sleping av inntaksledning er medio mai – til medio juni og tidspunkt for senking av nytt vanninntak vil være ca. medio juli – til medio august.
Det vil bli etablert et stort anleggsområde i sjøen ved Nordsveodden/Hias. Anleggsområde merkes opp med gule bøyer og lysmarkører. Sjøledningen vil bli ankret opp innenfor anleggsområdet.
Båtferdsel innenfor anleggsområdet er ikke tillatt!

For nærmere informasjon, se Mjøsa Båtforbund sin hjemmeside, www.mjosabatforbund.no