NAVIGASJONSVARSEL 2-2022 – OPPDATERING 28.06.22

Sjøledningsprosjekt: Furuberget-Hias
Oppdatering 28.06.22:

Del 3 av ledningen er hevet i dag, 28.06.22. Ledningen vil i natt ligge midt i innløpet til Furnesfjorden (se gul strek på kart). Nedningen er totalt 2 km lang. Ledningen er merket med gule spesialmerker (med lys). I nordre ende av ledningen ligger en arbeidslekter.

Onsdag 29.juni fortsetter hevingen, og slep ned til Hias sitt anleggsområde på Stange. Mjøsa Båtforbund vil bistå med vaktbåter under slepet.

Mjøsa Båtforbund oppfordrer båtfolket til å vise stor aktsomhet og forsiktighet i området ledningen ligger!

Se mer på www.mjosabatforbund.no