Innmelding

Vi gjør oppmerksom på at vi for tiden ikke har ledige båtplasser og lange ventelister. For øyeblikket er ventetiden 2-3 år. Tildeling skjer etter ansiennitet og du blir kontaktet når det blir plass tilgjengelig.