Innmelding

Vi gjør oppmerksom på at vi for tiden ikke har ledige båtplasser og at det pr september 21 står over 600 medlemmer på venteliste for kjøp eller leie av plass. Tildeling av plass skjer etter ansiennitet. Om du allikevel ønsker å melde deg inn for å komme på venteliste, må du påregne flere års ventetid. Du blir kontaktet av havnesjef når det blir plass tilgjengelig.