Årsmøte 2020 (Sesong 2019)

Årsmøte i Hamar båtforening ble avholdt 22. juni kl 18:30 på Tjuvholmen Kro (teltet).

Agenda:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.
  2. Årsberetning
  3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter
  4. Revidert regnskap og budsjett
  5. Innkomne saker
  6. Valg

Protokoll Årsmøte 2020