Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøte i Hamar båtforening avholdes 22. juni kl 18:30 på Tjuvholmen Kro (teltet).

Agenda:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.
  2. Årsberetning
  3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter
  4. Revidert regnskap og budsjett
  5. Innkomne saker
  6. Valg

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før møtet.

Saksliste/ Styrets årsberetning

Årsregnskap 2019

Budsjett HBF 2020