Innkalling til årsmøte 2020 -AVLYST

Årsmøte i Hamar båtforening var planlagt mandag 30. mars på Tjuvholmen Kro.

Grunnet situasjonen rundt coronaviruset avlyses årsmøtet på ubestemt tid.

Agenda:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.
  2. Årsberetning
  3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter
  4. Revidert regnskap og budsjett
  5. Innkomne saker
  6. Valg

Årsmøte 2020/ Årsberetning 2019

Årsregnskap 2019

Budsjett HBF 2020