Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøte for Hamar Båtforening 28/3 -2019

Sted: Victoria Hotell

Tid: 19:00

Agenda:

  • Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.
  • Årsberetning
  • Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter
  • Revidert regnskap og budsjett
  • Innkomne saker
  • Valg

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før møtet

Vedlegg:

Styrets årsberetning for 2018/ saksliste årsmøte

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Revisors beretning 2018

VELKOMMEN!