Innkalling årsmøte sesong 2015

Hamar båtforening avholder årsmøte for sesong 2015 på Tjuvholmen kro mandag 14.mars kl. 19:00

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før møtet. Ingen andre saker enn de lovbestemte kan behandles på årsmøtet.

Innkomne saker som skal behandles på årsmøtet, legges ut på Hamar Båtforening sin hjemmeside senest 3 dager før årsmøte.

Årsberetning HBF – 2015