Informasjon om vakthold

Grunnet situasjonen rundt Corona har vi valgt å ikke sette opp vaklister og gjennomføre vakt som vanlig. Vaktholdet vil bli ivaretatt av NOKAS inntil videre. Dersom situasjonen endrer seg kan det bli satt opp ordinære vakter senere i sesongen. Beskjed vil i så fall komme.