HBF planer fra 2020 og framover

Det pågår til enhver tid arbeid i Hamar Båtforening for å forbedre tilbudet til medlemmene våre. I vedlagte dokument får du en kort oversikt over større initiativ det jobbes med.
HBF planer 2020->