Frakopling av strøm på Tjuvholmen

Det er oppdaget høyt forbruk av strøm knyttet til vinteropplagringsplass for båter på Tjuvholmen. Båtforeningen minner om at det ikke er lov med bruk av vifteovner og lignede. Strømmen blir nå koplet fra på opplagringsplassen.