Fortøyning

Båten skal alltid fortøyes mot storm.

Båten skal fortøyes slik at den ligger stabilt på båtplassen.
Båten skal ikke kunne beveges så mye at den ”gnager” mot utrigger, bommer eller brygge.

NB: Husk å benytte strekkavlaster på tau, dette reduserer belastning på tau, og innfestinger både på båt og brygge.

Fortøyning

Eks. til venstre viser en ideell fortøyning:

Denne figuren viser en båt med kryssholt på midten.

Hvis båten ikke har kryssholt på midten, så før springen fra midten på utriggeren til kryssholtene fremme og/eller akter.

 

 

 

 

 

Er du i tvil om dimensjon på fortøyningstau kan følgende tabell benyttes om en tommelfingerregel:

Robåt /seiljolle, på beskyttet sted: 10mm
Robåt /seiljolle, på utsatt sted: 12mm

Båt med utenbordsmotor, ca 5m på beskyttet sted: 12mm
Båt med utenbordsmotor, ca 5m på utsatt sted: 16mm

Motor/ seilbåt opp til 3 tonn på beskyttet sted: 16mm
Motor/ seilbåt opp til 3 tonn på utsatt sted: 20mm

Motor/ seilbåt 3-6 tonn på beskyttet sted: 20mm
Motor/ seilbåt 3-6 tonn på utsatt sted: 24mm