Fjerning av opplagsutstyr

Vi minner om at det ikke er tillat å lagre opplagsutstyr på opplagsplassen. Alt utstyr skal fjernes umiddelbart etter utsetting av båt, dette gjelder også tilhengere.

I henhold til avtale mellom Marinesenteret og Hamar Kommune skal plassen være ryddet senest 15.juni.

Utstyr som ikke er fjernet innen fristen vil bli bortkjørt for eiers regning.