Vedtekter og regler

Følgende vedtekter og regler gjelder for Hamar Båtforening: Vedtekter (Sist endret 2019) Havnereglement (sist endret 2021) Disse er vedtatt av årsmøtet, som er det høyeste organ i Hamar Båtforening. Evt. forslag til endringer av disse, må sendes inn til styret i Hamar Båtforening, minimum 8 dager før årsmøte. Vaktinstruks revideres av vaktsjef og godkjennes av … Les mer »