Årsmøte 2022 (Sesong 2021)

Årsmøte i Hamar Båtforening ble avholdt 23. mai 22 kl 19:00 på Tjuvholmen kro (teltet) Agende: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning 3. Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter. 4. Revidert regnskap og budsjett 5. Innkomne saker 6. Valg Protokoll årsmøte 2022