Årsmøte 2021 (Sesong 2020)

Årsmøte i Hamar båtforening ble avholdt 22. juni kl 19:00 på Tjuvholmen Kro (teltet). Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg   Protokoll årsmøte 2021