Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøte i Hamar båtforening avholdes 22. juni kl 18:30 på Tjuvholmen Kro (teltet). Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før møtet. Saksliste/ … Les mer »