Årsmøte 2022 (Sesong 2021)

Årsmøte i Hamar Båtforening ble avholdt 23. mai 22 kl 19:00 på Tjuvholmen kro (teltet) Agende: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning 3. Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter. 4. Revidert regnskap og budsjett 5. Innkomne saker 6. Valg Protokoll årsmøte 2022

Årsmøte 2021 (Sesong 2020)

Årsmøte i Hamar båtforening ble avholdt 22. juni kl 19:00 på Tjuvholmen Kro (teltet). Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg   Protokoll årsmøte 2021

Årsmøte 2020 (Sesong 2019)

Årsmøte i Hamar båtforening ble avholdt 22. juni kl 18:30 på Tjuvholmen Kro (teltet). Agenda: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. Årsberetning Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter Revidert regnskap og budsjett Innkomne saker Valg Protokoll Årsmøte 2020