Båtplass

Hvis du ønsker å kjøpe/leie båtplass må du være medlem av Hamar båtforening.
innmelding gjøres via vårt innmeldingsskjema.

Hvis du allerede er medlem, men ikke har registrert deg for kjøp/leie, kan du gjøre dette på «Min side»

(prisliste kjøp/leie)

Vi har for tiden ingen ledige båtplasser.

Hvis du ikke skal benytte plassen din i løpet av sesongen, oppfordrer vi deg til å leie ut denne. Når plassen er leid ut er du fritatt for havneavgift, vakt og dugnadsplikt.
Registrer plass for utleie via Min side.

I henhold til våre vedtekter, er det ikke tillatt å leie ut plassen privat.
All utleie skal formidles av Hamar Båtforening.