Fjerning av båthengere på Tjuvholmen

Bane NOR Eiendom vil i nærmeste fremtid starte arbeid med å rydde opp på parkeringstomten på Tjuvholmen (plassen mellom marinaen og jernbanen), samt i busker og kratt rundt parkeringen. Vi har registrert at det står plassert en god del hengere i kanten rundt parkeringen. Vi ber om at alle hengere fjernes snarest. Registrerte hengere vil bli bøtelagt av parkeringsselskapet på området. Dersom hengerne ikke er fjernet, vil de bli fjernet av Bane NOR for eiers egen regning og risiko.