Båthengere på Tjuvholmen

Bane NOR Eiendom vil i nærmeste fremtid gjøre noen tiltak på parkeringstomten på Tjuvholmen, samt i busker og kratt rundt parkeringen. Vi har registrert at det står plassert en god del hengere «i skogkanten» rundt parkeringen. Vi ber alle båteiere fjerne sine båthengere umiddelbart da Bane NOR Eiendom skal utføre arbeider innenfor markerte områder på kartet under. Dersom de ikke er fjernet innen utløpet av september vil hengerne bli fjernet av Bane NOR for eiers egen regning og risiko.
BaneNor_Eiendom