Årsmøte sesong 2021

Grunnet Covid 19 situasjonen utsettes årsmøte til mai. Det tas sikte på å ha møtet i teltet for å sikre tilstrekkelig avstand mellom deltakerne. Innkalling sendes i god tid.