Årsmøte 2022

Årsmøte 2022 avholdes 23.05.22 klokken 19.00. Som de to foregående år, har styret også i år besluttet at årsmøtet avholdes litt senere enn normalt. Dette fordi det da kan avholdes ute i teltet på Tjuvholmen. Innkalling vil bli sendt ut på sms, og innkalling med årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden innen utgangen av mars.