Årsmøte 2021 (Sesong 2020)

Årsmøte i Hamar båtforening ble avholdt 22. juni kl 19:00 på Tjuvholmen Kro (teltet).

Agenda:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.
  2. Årsberetning
  3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter
  4. Revidert regnskap og budsjett
  5. Innkomne saker
  6. Valg

 

Protokoll årsmøte 2021