Årsmøte 2021 (Sesong 2020)

Årsmøte i Hamar Båtforening avholdes i teltet på Tjuvholmen tirsdag 22. juni klokken 19:00. (Forbehold om Covid-19 restriksjoner)

Agenda:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent.
  2. Årsberetning
  3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter
  4. Revidert regnskap og budsjett
  5. Innkomne saker
  6. Valg

Saker/forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 8 dager før møtet. Saker skal sendes på epost. Kun saker som bekreftes mottatt av foreningen innen fristen vil bli behandlet.
Det er kun medlemmer eller ektefelle/samboer med fullmakt som har stemmerett.
Av smittevernhensyn ber vi om at kun ett medlem/representant stiller per medlemskap.

Styrets Årsberetning 2021 (sesong 2020)
Årsregnskap 2020
Revisjonsberetning 2020
Budsjett 2021
Arbeidsgruppas innspill til styret

Velkommen!