Vaktliste 2018
  Søk: (etternavn, fornavn, plassnr, medlemsnr, dato)                    Frivillig vaktmannskap  

  ØNSKER VAKTBYTTE:
(Hvis du ønsker å bytte vakten din, logg deg inn på "min side")
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tir.

15.05.2018  1125  Reidar Thorsrud  62 57 74 05  957 81 397

Tir.

15.05.2018  1126  Roger Nordlien  62 59 03 07  918 94 357

Ons.

16.05.2018  1127  Tore Nilssen    99645660

Ons.

16.05.2018  1128  Frode Jensen  62 53 28 53  911 28 607

Tor.

17.05.2018  1129  Pål Johnsrud  62 53 03 31  908 63 198

Tor.

17.05.2018  1130  Geir Bjørnar Kristoffersen  62 57 83 50  959 81 009

Fre.

18.05.2018  1131  Andreas Haugsmoen    932 69 424

Fre.

18.05.2018  1132  Roy Arne Løken  004799009737  004799009737

Lør.

19.05.2018  1133  Vidar Faraasen  62 53 15 56  970 27 282

Lør.

19.05.2018  1134  Cato Erstad    918 51 767

Søn.

20.05.2018  1135  Harald Øyhovden  900 63 588  900 63 588

Søn.

20.05.2018  1136  Johnny Bjørnstad    913 08 316

Man.

21.05.2018  1201  Sigurd Hoberg    906 94 573

Man.

21.05.2018  1202  Stein Øien    469 45 826

Tir.

22.05.2018  1203  Svenn Olav Kjær Foldvik  62 59 08 03  413 08 123

Tir.

22.05.2018  1204  Geir Molstad    480 99 205

Ons.

23.05.2018  1205  Bjørn-Arild Moseby  453 73 702  908 59 864

Ons.

23.05.2018  1206  Reidar Valberg  473 86 888  473 86 888

Tor.

24.05.2018  1209  Tommy Jønsberg    951 91 590

Tor.

24.05.2018  1210  Trygve Fjerdingstad    456 01 232

Fre.

25.05.2018  1211  Øyvind Dufseth    908 09 001

Fre.

25.05.2018  1212  Steinar Kulstad    952 74 436

Lør.

26.05.2018  1213  Sjur Rakstad-Larsen  62 53 24 55  913 24 004

Lør.

26.05.2018  1214  Patrick Myhren  917 80 556  917 80 556

Søn.

27.05.2018  1215  Ola-Bjørn Haugbråten  908 52 597  908 52 597

Søn.

27.05.2018  1216  Jan Magnus Østigård    922 58 483

Man.

28.05.2018  1217  Erlend Karsrud    920 62 728

Man.

28.05.2018  1218  Hans Østby-Deglum  62 53 21 95  906 71 195

Tir.

29.05.2018  1219  Endre Storsveen    952 78 557

Tir.

29.05.2018  1220  Vegard Bakke    413 04 884

Ons.

30.05.2018  1221  Håvard Haugseth  62 54 21 85  900 45 759

Ons.

30.05.2018  1222  Svein Kjetil Jakobsen    924 54 152

Tor.

31.05.2018  1224  Tor Bakke  62 59 11 14  928 43 164

Tor.

31.05.2018  1225  Jan Olav Hornmoen  941 82 989  941 82 989

Fre.

01.06.2018  1226  Nina Kristiansen    928 54 478

Fre.

01.06.2018  1227  Runar Bækkelien  901 97 862  901 97 862

Lør.

02.06.2018  1228  Pål Bakke    952 60 898

Lør.

02.06.2018  1229  Nina Larsen    473 12 209

Søn.

03.06.2018  1230  Gerd Strøm  62 52 49 67  911 88 811

Søn.

03.06.2018  1231  Reidar Jensen  62 52 19 92  932 34 988

Man.

04.06.2018  1232  Frode Magnussen    473 77 667

Man.

04.06.2018  2101  Dag Bruvik Andersen    907 44 801

Tir.

05.06.2018  2102  Ola Rinnan  62 53 01 83  959 81 301

Tir.

05.06.2018  2103  Werner Johannessen  917 69 938  917 69 938

Ons.

06.06.2018  2104  Karin Edvardsen    986 99 955

Ons.

06.06.2018  2105  Knut Erik Manstad    415 55 512

Tor.

07.06.2018  2106  Ola Stenberg    997 07 950

Tor.

07.06.2018  2107  Iver Nederberg  62 41 24 34  951 35 666


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Fre.

08.06.2018  2108  Eirik Dahl    464 09 707

Fre.

08.06.2018  2109  Anders Minaberg    930 65 378

Lør.

09.06.2018  2110  Frode Brenden  996 96 091  913 79 067

Lør.

09.06.2018  2111  Erik Lie    934 34 078

Søn.

10.06.2018  2112  Carl Arvid Larsen  62 52 79 75  920 11 759

Søn.

10.06.2018  2113  Andreas Eidhammer    996 46 213

Man.

11.06.2018  2115  Jon Schjerpen Ruud    909 35 633

Man.

11.06.2018  2116  Tom Rosenberg  62 59 83 35  901 82 749

Tir.

12.06.2018  2117  Vibeke K. Haakonsen  970 23 610  951 77 992

Tir.

12.06.2018  2118  Tormod Kvam  62 57 73 04  915 25 830

Ons.

13.06.2018  2119  Tore Iversrud Marthinsen    404 14 300

Ons.

13.06.2018  2120  John-Arne Kristiansen  978 39 832  978 39 832

Tor.

14.06.2018  2121  Gisle Vermund    481 97 373

Tor.

14.06.2018  2122  Anders Stenberg    905 32 492

Fre.

15.06.2018  2123  Rolf Bjørn Holmlund    950 68 422

Fre.

15.06.2018  2124  Arne Strømberg  412 10 775  412 10 775

Lør.

16.06.2018  2125  Knut Erik Amundsen    906 71 334

Lør.

16.06.2018  2126  Atle Nybakken  958 07 355  958 07 355

Søn.

17.06.2018  2128  Kjell Enger    909 37 111

Søn.

17.06.2018  2129  Frode Ekern  915 61 615  915 61 615

Man.

18.06.2018  2130  Stein Erik Kleven    928 40 498

Man.

18.06.2018  2132  Vegard Strøm    901 48 814

Tir.

19.06.2018  2133  Dag Tangen    402 16 166

Tir.

19.06.2018  2134  Geir Hagen  62 52 81 11  917 28 111

Ons.

20.06.2018  2135  Anne Lise Holen    412 67 808

Ons.

20.06.2018  2201  Erik Øvergaard    907 78 004

Tor.

21.06.2018  2202  Tom S. Helgesen    980 51 245

Tor.

21.06.2018  2203  Anders Tofastrud    920 23 034

Fre.

22.06.2018  2204  Olav Hanum  62 59 59 35  932 58 711

Fre.

22.06.2018  2205  Jan Thorsrud    959 81 312

Lør.

23.06.2018  2206  Tor Arne Myhre    415 22 429

Lør.

23.06.2018  2207  Birger Steinlien    957 00 855

Søn.

24.06.2018  2208  Jan Petter Nordvi    909 36 036

Søn.

24.06.2018  2209  Øystein Pedersen    917 02 435

Man.

25.06.2018  2210  Åge Wold  62 52 96 13  952 11 469

Man.

25.06.2018  2211  Odd Erik Mathisen  62 53 31 85  959 81 465

Tir.

26.06.2018  2212  Ingar Hansen  62 59 65 93  906 67 209

Tir.

26.06.2018  2213  Terje Solstad    996 49 655

Ons.

27.06.2018  2214  Thorleif Skavern    907 38 238

Ons.

27.06.2018  2215  Harry Konterud  62 53 29 09  913 13 975

Tor.

28.06.2018  2216  Are Blindheim  62 52 86 39  907 47 564

Tor.

28.06.2018  2217  Cato Østberg    400 84 641

Fre.

29.06.2018  2218  Emilie og Marius Steen Ødegaard  902 72 707  913 24 001

Fre.

29.06.2018  2219  Per Ola Hofmo  62 52 35 85  917 48 833

Lør.

30.06.2018  2220  Kjetil Sømoen    934 80 758

Lør.

30.06.2018  2221  Frode Hjulstad    951 78 148

Søn.

01.07.2018  2222  Ole Kr. Sjøli  62 57 63 87  416 59 360

Søn.

01.07.2018  2223  Harald Thoresen    970 46 585


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Man.

02.07.2018  2225  Terje Jonny Pedersen    928 33 158

Man.

02.07.2018  2226  Svein Erik Rønningen    976 98 423

Tir.

03.07.2018  2228  Terje Hagen  62 53 14 91  951 82 518

Tir.

03.07.2018  2229  Gunnar W. Holm  62 52 72 45  922 90 036

Ons.

04.07.2018  2230  Tom Willy Nøttestad  62 59 61 61  906 15 751

Ons.

04.07.2018  2232  Steinar Lunde    412 17 555

Tor.

05.07.2018  2233  Christer Johansen    900 52 488

Tor.

05.07.2018  2234  John Erik Fallbakken  950 12 360  452 17 720

Fre.

06.07.2018  3101  Willy Westeng  62 57 65 67  917 01 333

Fre.

06.07.2018  3102  Ann Kjersti Holland    907 67 829

Lør.

07.07.2018  3103  Mona Elin Steen  481 30 082  481 30 082

Lør.

07.07.2018  3104  Tor Egil Simensen  62 52 23 80  971 20 994

Søn.

08.07.2018  3105  Morten Ødegaard  62 52 36 23  906 01 823

Søn.

08.07.2018  3107  Kai Kjernsholen    979 75 120

Man.

09.07.2018  3108  Tom Simon Joakimsen    930 10 700

Man.

09.07.2018  3110  Geir Furulund    926 00 536

Tir.

10.07.2018  3111  Frode Kjønniksen  62 59 29 44  913 60 280

Tir.

10.07.2018  3113  Jan Thorsplass  924 02 694  924 02 694

Ons.

11.07.2018  3114  Trond Pettersbakken    913 23 980

Ons.

11.07.2018  3116  Stig Arne Brenden  62 53 15 92  926 55 344

Tor.

12.07.2018  3117  Lars Kristian Fjeld  62 53 27 37  911 66 640

Tor.

12.07.2018  3118  Anne May Arnesen  62 52 80 76  464 58 577

Fre.

13.07.2018  3119  Terje Jensen  62 53 16 79  934 08 320

Fre.

13.07.2018  3120  Hans Petter Jacobsen  62 52 36 85  907 47 794

Lør.

14.07.2018  3121  Marit Wedvik  975 14 366  404 90 255

Lør.

14.07.2018  3122  Eilert Kolberg    995 63 132

Søn.

15.07.2018  3123  Klas Toverud    971 46 868

Søn.

15.07.2018  3124  Bård Svehaugen  62 57 78 57  996 26 959

Man.

16.07.2018  3125  Kjell Inge Johansen  900 10 634  900 10 634

Man.

16.07.2018  3001   Dybvig Liv Marit    994 31 154

Tir.

17.07.2018  3002  Pedersen , Gunnar Skoglund    959 70 885

Tir.

17.07.2018  3004  Bredrup, Alf Torstein    950 83 130

Ons.

18.07.2018  3005  Larby, Petter    905 05 870

Ons.

18.07.2018  3006  Raanaa, Knut    977 58 644

Tor.

19.07.2018  3007  Amundsen, Kjell    900 13 054

Tor.

19.07.2018  3008  Sol, Antonius    417 76 000

Fre.

20.07.2018  3009  Svein Ove Granerud    916 33 728

Fre.

20.07.2018  3010  Sevilhaug. Trond    920 64 265

Lør.

21.07.2018  3011  Snortheim, Ørnulv Brun    993 81 106

Lør.

21.07.2018  3012  Bertelsen, Bjørn Ove    917 25 820

Søn.

22.07.2018  3014  Sørensen, Sigurd jr    971 15 988

Søn.

22.07.2018  3015  Hagen, Per Egil    941 16 651

Man.

23.07.2018  3016  Theodorsen, Frode    980 43 043

Man.

23.07.2018  3017  Larsen, Anders    454 27 368

Tir.

24.07.2018  3019  Tønsager, Steinar  62 53 05 95  901 18 050

Tir.

24.07.2018  3020  Skipnes, Olav    905 25 477

Ons.

25.07.2018  3021  Dietrich, Klaus    479 70 098

Ons.

25.07.2018  3023  Stormoen, Thomas    951 04 058


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tor.

26.07.2018  3024  Welle, Knut    913 89 075

Tor.

26.07.2018  3025  Ekern , Rune    917 78 577

Fre.

27.07.2018  3026  Sveum, Roar    452 62 788

Fre.

27.07.2018  3027  Sandaker, Johnny    408 41 113

Lør.

28.07.2018  3028  Nås, Ketil Einar  62 59 60 94  919 96 212

Lør.

28.07.2018  3034  Vogt, Lars Gunnar    920 50 295

Søn.

29.07.2018  3036  Alnes, Birger  62 52 23 51  915 62 252

Søn.

29.07.2018  3037  Bell, Michael    948 70 171

Man.

30.07.2018  3038  Jervan, Tone  62 52 40 53  901 69 966

Man.

30.07.2018  3040  Stana, Arild Sørum  62 53 41 14  957 42 607

Tir.

31.07.2018  3042  Nielsen, Jørn    992 78 835

Tir.

31.07.2018  3043  Johansen, Bård    955 55 166

Ons.

01.08.2018  3045  Holand, Ketil Ender    482 86 052

Ons.

01.08.2018  3046  Johansen, Håkon    928 09 966

Tor.

02.08.2018  3047  Lund, Einar  62 52 64 98  901 46 218

Tor.

02.08.2018  3048  Olsen, Tom R  62 59 84 63  913 40 106

Fre.

03.08.2018  3049  Nordberg, Carl Jørgen    913 07 732

Fre.

03.08.2018  3050  Kristiansen, Nils J.    957 69 644

Lør.

04.08.2018  3054  Bulie, Johan    971 09 959

Lør.

04.08.2018  3055  Holst Skar, Wilhelm    920 88 875

Søn.

05.08.2018  3056  Karlsen, Jørgen  62 58 75 29  982 68 734

Søn.

05.08.2018  3057  Dønnum,Karl E.    474 65 389

Man.

06.08.2018  3058  Asmundsson, Gudmundur    911 22 682

Man.

06.08.2018  3059  Skaaret, Per Olav    959 37 118

Tir.

07.08.2018  3060  Engebakken, Tore    480 03 030

Tir.

07.08.2018  3062  Moløkken, Tore    907 70 099

Ons.

08.08.2018  3063  Pedersen,John    472 88 531

Ons.

08.08.2018  3064  Fimland, Jan    909 46 605

Tor.

09.08.2018  3065  Jensen,Georg    415 84 597

Tor.

09.08.2018  3066  Kjøstad, Lars    952 91 093

Fre.

10.08.2018  3068  Nilsen , Svein    917 79 368

Fre.

10.08.2018  3069  Andresen, Fredrik    404 78 507

Lør.

11.08.2018  3070  Fossen, Bjørn    971 79 712

Lør.

11.08.2018  3071  Ekberg, Terje    955 29 954

Søn.

12.08.2018  3072  Johansen, Trond  62 52 98 68  959 86 777

Søn.

12.08.2018  3073  Hatlevik, Kristian    472 63 679

Man.

13.08.2018  3074  Mortensen, Amund    932 62 365

Man.

13.08.2018  3075  Bjørtomt, Svein  62 53 25 41  950 47 145

Tir.

14.08.2018  3077  Østvang, Per Ingar  62 59 18 90  975 25 942

Tir.

14.08.2018  3078  Øveraasen, Hans Jørgen    905 34 335

Ons.

15.08.2018  3079  Sørlie, Frede    970 12 779

Ons.

15.08.2018  3080  Myrvang, Per    414 05 697

Tor.

16.08.2018  3082  Lund, Morten    922 05 187

Tor.

16.08.2018  3083  Kristensen, Bjørn Sverre  62 53 50 17  922 60 964

Fre.

17.08.2018  3084  Brovold, Harald  62 57 64 72  990 90 558

Fre.

17.08.2018  3085  Hornbæk, Kjell Reidar    905 34 121

Lør.

18.08.2018  3086  Kraft, Andreas    915 49 027

Lør.

18.08.2018  3087  Ødegaard, Kristian    918 09 186


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Søn.

19.08.2018  3089  Gleditsch, Arild    950 29 222

Søn.

19.08.2018  4101  Knut Arne Eriksen    975 80 007

Man.

20.08.2018  4102  Tor Gihlemoen  909 51 411  913 46 865

Man.

20.08.2018  4103  Roger Nybakk    952 24 094

Tir.

21.08.2018  4105  Kai Ove Ottersen    900 82 480

Tir.

21.08.2018  4106  Roger Løberg  62 54 94 99  468 06 809

Ons.

22.08.2018  4107  Morten Kulsveen  915 41 512  915 41 512

Ons.

22.08.2018  4108  Oskar Wiik  905 49 607  905 49 607

Tor.

23.08.2018  4109  Jon Einar Bjorvand    952 33 376

Tor.

23.08.2018  4110  Gunnar Qvigstad  62 59 63 90  994 76 811

Fre.

24.08.2018  4111  Frode Bjørnbakken    917 98 600

Fre.

24.08.2018  4112  Christian Solemsli Kleppe    917 34 671

Lør.

25.08.2018  4113  Geir Arne Ensrud    901 42 020

Lør.

25.08.2018  4114  Kari Myrvold  62 58 37 42  954 81 832

Søn.

26.08.2018  4115  Terje Aas    905 38 733

Søn.

26.08.2018  4116  Bjarne Christian Pedersen    470 15 534

Man.

27.08.2018  4117  Mari Jacobsen    926 12 588

Man.

27.08.2018  4118  Lars Schrøder    995 47 880

Tir.

28.08.2018  4119  Lars Ingel Gustavsen Jr.    913 49 981

Tir.

28.08.2018  4120  Bjørn Andreassen  62 52 92 93  930 21 613

Ons.

29.08.2018  4121  Ragnar Bekk    932 21 846

Ons.

29.08.2018  4122  Birger Steinlien    957 00 855

Tor.

30.08.2018  4123  Atle Nybakken  958 07 355  958 07 355

Tor.

30.08.2018  4124  Torbjørn Moen  62 52 14 36  414 40 926

Fre.

31.08.2018  4126  Finn Åge Iversen    909 89 808

Fre.

31.08.2018  4127  Sondre Moe Sveen    988 13 877

Lør.

01.09.2018  4128  Carsten Siebert  918 66 825  918 66 825

Lør.

01.09.2018  4129  Ann Kristin Moe  950 49 634  950 49 617

Søn.

02.09.2018  4201  Roger Andreas Lindstad    906 38 826

Søn.

02.09.2018  4205  Elisabeth Larsen    971 28 358

Man.

03.09.2018  4206  Willy Og Vigdis Thomassen Aaseth    915 17 559

Man.

03.09.2018  4207  Henrik Futtrup    468 61 800

Tir.

04.09.2018  4208  Stein Kollshaugen  62 35 04 22  951 82 550

Tir.

04.09.2018  4209  Jan-Erik Heen  62 52 25 55  901 33 966

Ons.

05.09.2018  4210  Ole Gustav Solberg  478 94 380  928 00 861

Ons.

05.09.2018  4211  Christian Bråthen    480 33 720

Tor.

06.09.2018  4212  Geir Arne Pedersen    976 63 826

Tor.

06.09.2018  4213  Frank Andersen  62 41 62 47  901 78 150

Fre.

07.09.2018  4214  Birger Bjørtomt  911 99 917  911 99 917

Fre.

07.09.2018  4215  Isak Dybdahl  917 67 372  917 67 372

Lør.

08.09.2018  4219  Per Almestrand  918 21 217  918 21 217

Lør.

08.09.2018  4220  Hai Hang    951 41 582

Søn.

09.09.2018  4221  Bjørn Erik Jønsberg  62 58 70 01  900 83 243

Søn.

09.09.2018  4222  Terje K. Kjernsholen    928 09 070

Man.

10.09.2018  4223  Kurt Moe    905 97 903

Man.

10.09.2018  4224  Ken Pedersen  959 95 588  959 95 588

Tir.

11.09.2018  5101  DAG STENERSEN  970 77 585  970 77 585

Tir.

11.09.2018  5102  Asbjørn E. Riise    957 67 547


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Ons.

12.09.2018  5103  Stian Henriksen    908 84 744

Ons.

12.09.2018  5104  Kenneth Nilsen    480 69 430

Tor.

13.09.2018  5105  Jørgen Bjorvand    908 61 147

Tor.

13.09.2018  5106  Reza Imanpour    478 58 817

Fre.

14.09.2018  5107  Aage Nerhagen  62 54 04 00  411 48 153

Fre.

14.09.2018  5108A  Harald Løvaas    918 02 949

Lør.

15.09.2018  5108B  Kjetil Hagen    481 11 650

Lør.

15.09.2018  5109  Petter Knutsen    936 17 075

Søn.

16.09.2018  5111  Tommy Carlander    997 38 730

Søn.

16.09.2018  5112  Jan Revholt    906 30 251

Man.

17.09.2018  5114  Heidi Nordhaug  62 53 27 92  906 10 111

Man.

17.09.2018  5115  Øystein Østli    977 03 333

Tir.

18.09.2018  5116  Sæming Myhre  62 35 01 97  905 65 544

Tir.

18.09.2018  5117  Cato Melby    905 26 197

Ons.

19.09.2018  5118  Bjørn Werner Andersen    911 85 591

Ons.

19.09.2018  5119A  Svein Årud  62 53 50 32  419 27 776

Tor.

20.09.2018  5119B  Jørn Skansen    900 82 469

Tor.

20.09.2018  5120  Terje Lillevik Skundberg  957 29 511  957 29 511

Fre.

21.09.2018  5121  Stig Sune Sandaker    410 02 556

Fre.

21.09.2018  5122  Hans Erik Sørum  996 01 016  406 35 215

Lør.

22.09.2018  5123  Ragnar Martinsen    904 79 260

Lør.

22.09.2018  5124  Ludvig Larsen    472 63 453

Søn.

23.09.2018  5125  Ivar Bonde    928 84 355

Søn.

23.09.2018  5126  Rune Ekern  62 57 62 68  917 78 577

Man.

24.09.2018  5127  Erik/Anita Østvold/Moen    907 23 922

Man.

24.09.2018  5128  Henning Karlsen  928 39 200  928 39 200

Tir.

25.09.2018  5129  Fam. Sønsthagen  62 52 52 75  900 90 300

Tir.

25.09.2018  5130  Andreas Wiik    410 00 069

Ons.

26.09.2018  5131  Folke Jensen    909 31 251

Ons.

26.09.2018  5201  Arnstein Ødegård    982 65 913

Tor.

27.09.2018  5202  Iver Rødseth  62 52 98 91  928 50 450

Tor.

27.09.2018  5203  Kjetil Busterud  906 14 788  906 14 788

Fre.

28.09.2018  5204  Øystein Bækkelien    408 46 760

Fre.

28.09.2018  5205  Geir Magne Andersen  965 09 674  950 80 130

Lør.

29.09.2018  5206  Baard Muhlbradt    970 71 315

Lør.

29.09.2018  5207  Terje Karlsen  990 14 700  990 14 700

Søn.

30.09.2018  5208  Rune Johansen    905 49 929

Søn.

30.09.2018  5209  Thor Gundersen    908 22 922

Man.

01.10.2018  5210  Eva Bækkel    990 18 306

Man.

01.10.2018  5211  Per Morten Vold    970 87 850

Tir.

02.10.2018  5212  Frode Solberg    997 29 619

Tir.

02.10.2018  5213  Leif Rune Erstad  62 59 83 11  975 41 507

Ons.

03.10.2018  5214  Erik Molstad  995 78 553  995 78 553

Ons.

03.10.2018  5216  Stephan Engh  977 13 515  977 13 515

Tor.

04.10.2018  5217  Åge Frankmo    400 08 503

Tor.

04.10.2018  5218  Svein Haavard Svendsen    932 19 237

Fre.

05.10.2018  5219  Odd Magne Stensby    481 43 695

Fre.

05.10.2018  5220  Trond Bakke    900 44 515


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Lør.

06.10.2018  5221  Arne Søberg    909 96 425

Lør.

06.10.2018  5222  Ole Kristen Furnes  62 52 29 62  917 81 807

Søn.

07.10.2018  5223  Trygve Iuell    900 31 238

Søn.

07.10.2018  5224  Gard Engh  902 75 051  920 64 359


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tir.

15.05.2018  5225  Erik Skaaden    412 47 907

Tir.

15.05.2018  5226  Andre Flock  62 53 02 13  900 90 366

Ons.

16.05.2018  5227  Morten Vardeberg    415 25 252

Ons.

16.05.2018  5228  Aashild Museth  62 52 50 17  908 79 238

Tor.

17.05.2018  5229  Thor Røen    924 32 935

Tor.

17.05.2018  5230  Mette Holland    918 22 548

Fre.

18.05.2018  5231  Jan Kristian Hokstad  62 53 17 54  952 92 638

Fre.

18.05.2018  5232  Dag Risberg  62 52 57 20  957 92 982

Lør.

19.05.2018  5233  Kenneth Dybdahl    920 11 287

Lør.

19.05.2018  5234  Truls Utigard    952 97 115

Søn.

20.05.2018  5235  Magne Rugsveen    947 86 893

Søn.

20.05.2018  5236  Anders Enger    958 26 291

Man.

21.05.2018  6101  Nina Holland    911 86 161

Man.

21.05.2018  6102  Per Skjæret  62 41 09 37  952 51 350

Tir.

22.05.2018  6103  Bjørn Vilberg    975 13 251

Tir.

22.05.2018  6104  Kai Elvsveen  906 99 351  906 99 351

Ons.

23.05.2018  6105  Simen Hozori  930 65 930  930 65 930

Ons.

23.05.2018  6106  Erik Hoel  62 52 61 86  480 21 165

Tor.

24.05.2018  6107  Trond Rykhus  62 53 47 78  911 70 961

Tor.

24.05.2018  6108  Richard Brede Magnussen  62 55 51 85  905 61 912

Fre.

25.05.2018  6109  Roger Andersen  62 58 32 17  906 64 417

Fre.

25.05.2018  6110  Frode Furuli    404 06 220

Lør.

26.05.2018  6111  Odd Erik Rogndahl  62 53 00 98  901 99 906

Lør.

26.05.2018  6112  Jan, Karin Bakken, Rusten  996 49 732  478 60 548

Søn.

27.05.2018  6113  Ulv Gerhard Lassen  412 44 090  412 44 090

Søn.

27.05.2018  6114  John Anders Finstad  62 59 53 77  414 49 833

Man.

28.05.2018  6115  Harald Engh    901 90 035

Man.

28.05.2018  6116  Eva Gubberud    408 79 791

Tir.

29.05.2018  6117  Håvard Sunde  905 78 323  905 78 323

Tir.

29.05.2018  6118  Kristin Fururseth-Hegsvold    468 03 546

Ons.

30.05.2018  6119  Tor-Joachim Bjørnstad    414 42 210

Ons.

30.05.2018  6120  Thomas Fossum Sem  62 59 28 90  957 69 848

Tor.

31.05.2018  6121  Bjørn Eirik Hansen    404 62 596

Tor.

31.05.2018  6122  Leif Wikstrøm    416 87 302

Fre.

01.06.2018  6123  Bjørn Erik Frislie    917 37 641

Fre.

01.06.2018  6124  Terje Skramstad  62 53 05 43  454 04 451

Lør.

02.06.2018  6125  Nils Skovly  905 95 666  905 95 666

Lør.

02.06.2018  6126  Elfrida Larsen  62 35 91 87  909 56 977

Søn.

03.06.2018  6127  Nina Stokke Tronsrud  958 38 250  958 38 250

Søn.

03.06.2018  6128  Geir Frøyshov  62 52 16 29  950 63 851

Man.

04.06.2018  6129  Bjørn Vegard Halseth    456 30 199

Man.

04.06.2018  6130  Andre Ledel    992 85 462

Tir.

05.06.2018  6131  Geir Austlid    950 02 211

Tir.

05.06.2018  6132  Erik Olerud    917 08 142

Ons.

06.06.2018  6133  Mikkel Imerslund  62 52 57 10  913 97 237

Ons.

06.06.2018  6134  Jørgen Stramrud    404 98 055

Tor.

07.06.2018  6201  Destinasjonsservice AS    975 50 960

Tor.

07.06.2018  6202  Åge Ålhus    920 49 909


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Fre.

08.06.2018  6203  Thore Ilseth    911 93 880

Fre.

08.06.2018  6204  Ole Kristian Rønningen  62 53 03 33  976 00 158

Lør.

09.06.2018  6205  Øystein Paulsen    977 47 888

Lør.

09.06.2018  6206  Morten Frøhaug    920 51 469

Søn.

10.06.2018  6207  Øyvind Røe    917 29 039

Søn.

10.06.2018  6208  Pål Tajet  62 53 37 63  901 39 799

Man.

11.06.2018  6209  Bjarte Rom  466 60 073  466 60 073

Man.

11.06.2018  6210  Mads Aaltvedt    930 95 400

Tir.

12.06.2018  6211  Aslak Brekke    488 92 669

Tir.

12.06.2018  6212  Morten Blystad  62 59 01 55  900 25 020

Ons.

13.06.2018  6213  Tone Kristoffersen    414 78 059

Ons.

13.06.2018  6214  Jan Olav Høgvold  62 57 76 45  957 24 040

Tor.

14.06.2018  6215  Erik Fagerlund    950 39 695

Tor.

14.06.2018  6216  Kjell Skram    908 60 614

Fre.

15.06.2018  6217  Arnulf Øien    480 59 333

Fre.

15.06.2018  6218  Jo Arve Nybakken    915 42 810

Lør.

16.06.2018  6220  Knut Kristiansen    918 65 904

Lør.

16.06.2018  6221  Pål Anders Mæhlum  994 71 952  482 83 317

Søn.

17.06.2018  6223  Roy Høines    992 98 300

Søn.

17.06.2018  7108  Jan Idar Hagen    917 07 819

Man.

18.06.2018  7109  Morten Quist-Hanssen  454 04 467  454 04 467

Man.

18.06.2018  7110  Lars Nyberget    906 60 057

Tir.

19.06.2018  7111  Max Mathiassen  970 82 723  970 82 723

Tir.

19.06.2018  7112  Sveinar Kristiansen    900 99 839

Ons.

20.06.2018  7113  Petter Narmo Slåtten  920 53 563  920 53 563

Ons.

20.06.2018  7114  Rune Nordli    918 03 472

Tor.

21.06.2018  7115  Stein Ola Skaarer    930 08 181

Tor.

21.06.2018  7116  Bernt Ola Berntsen  995 47 701  995 47 701

Fre.

22.06.2018  7117  Henning Strandvik  901 28 019  901 28 019

Fre.

22.06.2018  7118  Thor Granheim  900 27 377  900 27 377

Lør.

23.06.2018  7119  Sven-Erik Ericsson    915 61 612

Lør.

23.06.2018  7120  Steinar Kristiansen  62 52 72 23  907 78 005

Søn.

24.06.2018  7121  Halgeir Nordhagen    924 05 700

Søn.

24.06.2018  7122  Helge Toft    957 48 410

Man.

25.06.2018  7123  Bjørn T Aasen    995 38 655

Man.

25.06.2018  7124  Thomas Kongsvold    906 15 676

Tir.

26.06.2018  7126  André Lødemel    905 38 380

Tir.

26.06.2018  7211  Magnus Bleikvassfors    916 82 867

Ons.

27.06.2018  7212  Torbjørn Mærde  900 13 075  900 13 075

Ons.

27.06.2018  7213  Arne Windju  911 53 393  911 53 393

Tor.

28.06.2018  7214  Cato Lundby    909 10 383

Tor.

28.06.2018  7216  Erik Bjørnstad  922 71 825  922 71 825

Fre.

29.06.2018  7217  Arild Falkfjell    917 87 197

Fre.

29.06.2018  7218  Vegar Bratlie    922 29 338

Lør.

30.06.2018  7219  Fredrik Martin Røinaas    904 08 589

Lør.

30.06.2018  7220  Roger Bjerkli  909 65 464  909 65 464

Søn.

01.07.2018  7221  Christian Gjelten  932 28 558  932 28 558

Søn.

01.07.2018  7222  Ingjerd Søby  473 99 584  473 99 584


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Man.

02.07.2018  7223  Bjørn Morten Stubberud    901 33 045

Man.

02.07.2018  7224  Mathias Topp    467 69 353

Tir.

03.07.2018  7225  Anne-Maren Sørlie Helset  902 23 603  928 97 091

Tir.

03.07.2018  15  BJØRN SVERGJA    920 10 257

Ons.

04.07.2018  16  Lars Hjertaas    982 04 862

Ons.

04.07.2018  17  Bjarne Toft Berg-Johnsen    488 98 857

Tor.

05.07.2018  18  Trond Knutzen    406 04 880

Tor.

05.07.2018  19  David Aleksander Olsen  469 61 057  469 61 057

Fre.

06.07.2018  20  Terje Nilsen  62 57 28 68  971 43 586

Fre.

06.07.2018  21  Lasse Aga  62 53 57 70  901 51 334

Lør.

07.07.2018  22  Jan Erik Amundsen    902 70 332

Lør.

07.07.2018  23  Trygve Glad Slokvik  951 05 082  951 05 082

Søn.

08.07.2018  24  Per Arthur Berger    920 94 570

Søn.

08.07.2018  25  Leiv Peter Blakstad  941 45 400  941 45 400

Man.

09.07.2018  26  Terje Ruud Karlsen    913 92 640

Man.

09.07.2018  28  Aleksande Imislund    480 92 865

Tir.

10.07.2018  29  Ole Arne Langdalen    482 50 949

Tir.

10.07.2018  30  Andre Felin  62 53 46 70  926 41 049

Ons.

11.07.2018  31  Robert Charles Wilson    950 49 196

Ons.

11.07.2018  32  Arne Hansen    909 44 157

Tor.

12.07.2018  33  Henry Slaatten  62 52 30 74  992 69 241

Tor.

12.07.2018  34  Bjørn Kjeldsen  62 53 12 96  957 30 121

Fre.

13.07.2018  35  Gunilla Fredheim    482 93 131

Fre.

13.07.2018  36  Magnus Holm-Gjerde  920 28 027  920 28 027

Lør.

14.07.2018  37  Atle Markestad    900 20 607

Lør.

14.07.2018  38  Eivind Hvideberg    917 05 924

Søn.

15.07.2018  39  Knut Eirik Knudsen  62 52 39 70  992 81 362

Søn.

15.07.2018  40  Fredrik Langfeldt  908 87 098  908 87 098

Man.

16.07.2018  41  Kari Helene Skar  62 57 74 92  951 86 062

Man.

16.07.2018  42  Sigve Ødegård  901 50 968  901 50 968

Tir.

17.07.2018  43  Anders Steinshaug    976 75 782

Tir.

17.07.2018  44  Albert Ponosheci  982 91 698  982 91 698

Ons.

18.07.2018  45  Bo Norseng    950 68 540

Ons.

18.07.2018  46  Per Erling Skarderud  62 59 67 73  930 67 968

Tor.

19.07.2018  47  Gunnerius Aasterud    951 19 365

Tor.

19.07.2018  48  Christopher Øvergaard  62 36 51 13  977 85 593

Fre.

20.07.2018  50  Espen Nordli Larsen    412 14 533

Fre.

20.07.2018  51  Esther Slagsvold    917 34 360

Lør.

21.07.2018  52  Ole Ekeberg    402 89 362

Lør.

21.07.2018  53  Erlend Teum    917 23 311

Søn.

22.07.2018  54  Vegar Larsen    908 44 482

Søn.

22.07.2018  55  Olaf Baardsgaard  62 57 99 22  991 61 477

Man.

23.07.2018  56  Svein Erik Haug  62 52 30 65  909 65 483

Man.

23.07.2018  57  Tim Savolainen    905 40 174

Tir.

24.07.2018  58  Stig Lombness    981 59 020

Tir.

24.07.2018  59  Frode Alhaug  951 34 680  906 44 875

Ons.

25.07.2018  60  Ingvild Engli    414 37 342

Ons.

25.07.2018  61  Erlend Helseth Torseter    909 12 001


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tor.

26.07.2018  62  Tore Wien  62 52 24 04  959 80 974

Tor.

26.07.2018  63  Erik Grøndalen    915 16 003

Fre.

27.07.2018  64  Magne Kvam    924 24 632

Fre.

27.07.2018  65  Per Arne Glærum Mogstad    480 14 471

Lør.

28.07.2018  66  Svein Årud  62 53 50 32  419 27 776

Lør.

28.07.2018  67  Ole Martin Zedell    414 42 472

Søn.

29.07.2018  68  Martin Brodal  992 22 473  992 22 473

Søn.

29.07.2018  70  Arvid Hestvik  62 52 22 48  414 79 106

Man.

30.07.2018  71  Georg Larsen    415 04 684

Man.

30.07.2018  72  Even Lutnæs    915 98 999

Tir.

31.07.2018  73  Jon Bjørnstad    900 13 046

Tir.

31.07.2018  74  Bjørg Bratlie    920 23 616

Ons.

01.08.2018  75  Kim Sørensen    926 08 460

Ons.

01.08.2018  76  Ragnhild Walberg    413 02 574

Tor.

02.08.2018  77  Bjørn Stendahl  62 35 02 86  911 38 899

Tor.

02.08.2018  78  Erik Og Ragnar Thorsplass  934 56 455  934 56 459

Fre.

03.08.2018  79  Oddgeir Opphaug  62 59 62 20  957 49 091

Fre.

03.08.2018  80  Stein Farmen    995 66 277

Lør.

04.08.2018  81  Bjørn Westvang  62 53 21 82  970 73 914

Lør.

04.08.2018  82  Per Kristian Mengshoel    982 19 330

Søn.

05.08.2018  83  Daniel Flugstad  466 92 569  466 92 569

Søn.

05.08.2018  88  Sten Roger Fjeld    918 13 913

Man.

06.08.2018  89  Torkil Brustad  932 55 541  932 55 541

Man.

06.08.2018  90  Trond Tuven Ørbæk    996 38 058

Tir.

07.08.2018  91  Leif Iver Sandbakken    951 66 956

Tir.

07.08.2018  92  Pål Ruud-Olsen    416 40 778

Ons.

08.08.2018  93  Joakim Hjertås    918 05 941

Ons.

08.08.2018  94  Frode Baklien    913 41 582

Tor.

09.08.2018  95  Jan Erik Lillevold    913 38 283

Tor.

09.08.2018  96  Anders Bakke-Lorentzen    922 55 244

Fre.

10.08.2018  97  ROGER JENSSEN  906 01 119  906 01 119

Fre.

10.08.2018  98  Torbjørn Mærde  900 13 075  900 13 075

Lør.

11.08.2018  99  Stein Erik Rønningen  62 52 85 73  417 67 125

Lør.

11.08.2018  100  Karin Garberg  62 52 19 08  926 01 406

Søn.

12.08.2018  101  Amund Flisen  411 02 056  411 02 056

Søn.

12.08.2018  102  Dag Olssøn  62 53 17 31  901 98 390

Man.

13.08.2018  103  Torbjørn Almlid    911 79 929

Man.

13.08.2018  104  Kristian Munz Leonardsen    975 04 991

Tir.

14.08.2018  105  Odd Stensbye    952 15 582

Tir.

14.08.2018  106  Isak Eikefjord Syverhuset    917 69 936

Ons.

15.08.2018  107  Hans Olav Aasen    982 80 497

Ons.

15.08.2018  108  Ulf Bakke  62 11 11 70  900 74 276

Tor.

16.08.2018  109  Leif Bjarte Rolfsjord  62 57 70 95  470 83 742

Tor.

16.08.2018  110  Morten Ørbeck plass 110    97691867

Fre.

17.08.2018  111  Øyvind Saugerud    415 24 191

Fre.

17.08.2018  112  Kjell Hansen  62 53 21 01  911 03 762

Lør.

18.08.2018  113  Tom Åsen  970 71 333  970 71 333

Lør.

18.08.2018  115  Kristin Østlie    959 03 905


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Søn.

19.08.2018  116  Robert Os  958 60 809  909 17 226

Søn.

19.08.2018  117  Henning Winge  62 59 24 22  932 83 846

Man.

20.08.2018  118  Astrid Helene Karstensen    920 68 619

Man.

20.08.2018  119  Knut Arnkværn  62 59 55 91  970 52 150

Tir.

21.08.2018  120  Tore Smedsrud    906 71 442

Tir.

21.08.2018  121  Tor Mattsson  62 52 31 36  911 40 229

Ons.

22.08.2018  122  Frode Berntzen  901 95 337  901 95 337

Ons.

22.08.2018  123  ole melvin johansen  62 59 06 65  900 60 282

Tor.

23.08.2018  124  Ansteen Dobloug  62 35 91 11  907 70 901

Tor.

23.08.2018  125  Kristoffer Østby    480 12 123

Fre.

24.08.2018  126  Fabian Schøyen Holm    415 99 545

Fre.

24.08.2018  127  Harald Thrones  482 84 199  482 84 199

Lør.

25.08.2018  131  Jørgen Rogne  62 52 81 79  991 64 281

Lør.

25.08.2018  132  Hans Christian Hustad    975 50 961

Søn.

26.08.2018  133  Harald Teige  906 41 087  906 41 087

Søn.

26.08.2018  134  Trine Lise Hjelmset    917 34 969

Man.

27.08.2018  135  Joachim Jensen Øverland  992 81 389  992 81 389

Man.

27.08.2018  136  Espen Sandlie    952 38 534

Tir.

28.08.2018  137  RAFAL OLESZCZUK    461 33 471

Tir.

28.08.2018  138  Knut Monssen  62 53 28 61  908 67 968

Ons.

29.08.2018  139  Joaquin Risheim    971 84 584

Ons.

29.08.2018  140  Ola Ellingsberg    996 30 483

Tor.

30.08.2018  141  Truls Røise  67 58 21 00  906 65 909

Tor.

30.08.2018  142  Torgrim Skjoldhammer  900 20 336  900 20 336

Fre.

31.08.2018  143  Conny Johansson    908 51 462

Fre.

31.08.2018  144  Lars Myklebust    992 91 140

Lør.

01.09.2018  145  Trond Myhrvang    948 78 871

Lør.

01.09.2018  146  Kjetil Sveen  913 71 990  913 71 990

Søn.

02.09.2018  147  Steffen Dyre Hansen    474 89 666

Søn.

02.09.2018  148  Arild Frafjord    918 20 533

Man.

03.09.2018  149  Harald Thorshaug  62 59 83 25  959 93 850

Man.

03.09.2018  150  Arild Berg  930 43 827  930 43 827

Tir.

04.09.2018  152  Hans Martin Raknerud    473 35 227

Tir.

04.09.2018  153  Tor Hansen    995 08 217

Ons.

05.09.2018  154  Øyvind Reistad  62 52 30 49  412 67 812

Ons.

05.09.2018  155  Synnøve Aaserud  62 59 27 50  930 26 956

Tor.

06.09.2018  156  Morten Bekkevold  62 41 63 88  916 92 700

Tor.

06.09.2018  157  Morten Haug    477 18 720

Fre.

07.09.2018  158  Terje Børresen    480 67 353

Fre.

07.09.2018  161  Zirak Bradost  400 45 499  400 45 499

Lør.

08.09.2018  162  Bjørn Arvid Haugsrud  62 58 36 28  481 37 003

Lør.

08.09.2018  163      

Søn.

09.09.2018  164  Oddvar Mythe    983 60 000

Søn.

09.09.2018  165  Hallvard Hersleth  62 59 80 96  962 34 848

Man.

10.09.2018  166  Liv Randi Dobloug  62 35 12 25  997 95 666

Man.

10.09.2018  167  Werner Martinsen    907 32 256

Tir.

11.09.2018  169  Jon Anders Haakenstad  62 52 39 52  408 71 803

Tir.

11.09.2018  170  David Borren    906 68 082


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Ons.

12.09.2018  171  Jørgen Langtjernet    906 24 818

Ons.

12.09.2018  172  Johnny Wiken    906 36 506

Tor.

13.09.2018  173  Rune Røsten    413 04 830

Tor.

13.09.2018  174  Liv-Unni Gandrudbakken  62 52 63 67  958 63 873

Fre.

14.09.2018  175  Pål Andre Moen  940 54 510  915 58 113

Fre.

14.09.2018  176  Jan Kristian Hokstad  62 53 17 54  952 92 638

Lør.

15.09.2018  177  Simon Musland-Massey    984 32 320

Lør.

15.09.2018  194  Lars Hauge    995 13 613

Søn.

16.09.2018  195  Marius Skymoen    917 30 467

Søn.

16.09.2018  196  Remi Laakso  62 52 97 12  959 78 179

Man.

17.09.2018  197  Ole Jakob Holen  62 59 50 24  909 13 745

Man.

17.09.2018  198  Per Inge Bergan    476 61 597

Tir.

18.09.2018  199  Stein Rune Høines  62 52 42 27  930 69 638

Tir.

18.09.2018  200  Trond Solhaug  416 62 824  991 04 310

Ons.

19.09.2018  201  Jørgen Fleischer Eng    928 32 962

Ons.

19.09.2018  202  JOHN ØYSTEIN KRISTIANSEN    932 08 923

Tor.

20.09.2018  203  Ivar Sigurd Eide    905 30 933

Tor.

20.09.2018  204  Lars S. Brandt-Madsen    951 64 642

Fre.

21.09.2018  205  Gro Røsok  416 60 420  901 09 586

Fre.

21.09.2018  206  Lars Storslett    907 92 891

Lør.

22.09.2018  207  Jørgen Thorshaug-Wang    473 39 393

Lør.

22.09.2018  208  LARS SIMENSEN    970 08 773

Søn.

23.09.2018  209  Aslak Brekke    488 92 669

Søn.

23.09.2018  210  Bente Kvihaugen    932 04 433

Man.

24.09.2018  211  Rune R. Moen    995 29 089

Man.

24.09.2018  212  Tommy Eriksen    922 96 100

Tir.

25.09.2018  213  Henning Ramseth    917 91 105

Tir.

25.09.2018  214      

Ons.

26.09.2018  215  Vegard Mikkelsen    404 56 783

Ons.

26.09.2018  216  Geir Svorkmo Lund    995 08 078

Tor.

27.09.2018  217  Stian Madsen    909 22 995

Tor.

27.09.2018  218  Øyvind Sætveit    924 95 779

Fre.

28.09.2018  219  Tomas Nilsen  454 04 465  454 04 465

Fre.

28.09.2018  220  Thomas Visedo  62 57 82 93  995 11 312

Lør.

29.09.2018  221  Christoffer Knutsen  21 68 12 07  988 67 988

Lør.

29.09.2018  222  Monica Brendlien    951 19 618

Søn.

30.09.2018  233  Bjørn inge Holter    456 65 731

Søn.

30.09.2018  234  Christian Gulbrandsen    926 64 786

Man.

01.10.2018  235  Andreas Jacobsen    466 46 462

Man.

01.10.2018  236  Egil Hersleth  62 52 79 83  970 46 589

Tir.

02.10.2018  237  Trygve Magnus Slagsvoid Vedum    907 02 604

Tir.

02.10.2018  238  Kian Barmala    976 74 964

Ons.

03.10.2018  239  Arnt Elton    481 76 595

Ons.

03.10.2018  240  Fredrik Spång    976 01 861

Tor.

04.10.2018  241  Hans Petter Refsahl  62 59 85 92  911 48 652

Tor.

04.10.2018  242  Bjørn Joakimsen    454 04 459

Fre.

05.10.2018  243  Wenche Wedvik Hagen    924 57 206

Fre.

05.10.2018  244  Frank Ludvigsen    981 92 072


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Lør.

06.10.2018  245  HELGE BERGH    468 05 342

Lør.

06.10.2018  246  Morten Tangen    466 34 662

Søn.

07.10.2018  1101  Runar Nordbrenden    909 69 389

Søn.

07.10.2018  1102  Frode Rørhus    996 30 586