Vaktliste 2019
  Søk: (etternavn, fornavn, plassnr, medlemsnr, dato)                    Frivillig vaktmannskap  

  ØNSKER VAKTBYTTE:
(Hvis du ønsker å bytte vakten din, logg deg inn på "min side")
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Ons.

15.05.2019  1103  Gyril Skallerud    924 03 417

Ons.

15.05.2019  1104  Tor Erik Knutsen    413 76 661

Tor.

16.05.2019  1105  Kent Gransbråten    906 97 575

Tor.

16.05.2019  1106  Robert Midtlund    995 07 067

Fre.

17.05.2019  1107  Kjell Vaagen  62 52 60 23  414 99 985

Fre.

17.05.2019  1108  Svei Harald Arnesen    91622513

Lør.

18.05.2019  1109  Tom Kristiansen    942 61 775

Lør.

18.05.2019  1110  Pål Jakobsen    901 36 573

Søn.

19.05.2019  1111  Ansgar Gaasø    901 66 422

Søn.

19.05.2019  1112  Tor Jonny Haugen    474 73 633

Man.

20.05.2019  1113  Arve Blystad    416 45 454

Man.

20.05.2019  1114  Tore Røbech  21 91 91 80  934 47 544

Tir.

21.05.2019  1115  Geir Ottesen    907 35 969

Tir.

21.05.2019  1116  Frode Rørhus    996 30 586

Ons.

22.05.2019  1117  Harald Brovold  62 57 64 72  990 90 558

Ons.

22.05.2019  1118  Arild Løken    923 52 111

Tor.

23.05.2019  1119  Arid Gleditsch    95029222

Tor.

23.05.2019  1120  Nicolaas Kippenbroeck  62 53 38 81  905 24 348

Fre.

24.05.2019  1121  Geir Gulbrandsen    917 96 934

Fre.

24.05.2019  1122  Sindre Frilseth Kristiansen    952 33 355

Lør.

25.05.2019  1123  Hans Olav Wedvik    908 25 607

Lør.

25.05.2019  1124  Marit Børresen  62 57 69 47  918 30 564

Søn.

26.05.2019  1125  Reidar Thorsrud  62 57 74 05  957 81 397

Søn.

26.05.2019  1126  Roger Nordlien  62 59 03 07  918 94 357

Man.

27.05.2019  1127  Geir Monsbakken    418 56 500

Man.

27.05.2019  1128  Frode Jensen    911 28 607

Tir.

28.05.2019  1129  Pål Johnsrud  62 53 03 31  908 63 198

Tir.

28.05.2019  1130  Geir Bjørnar Kristoffersen  62 57 83 50  959 81 009

Ons.

29.05.2019  1131  Morten Weme  62 52 19 72  416 36 384

Ons.

29.05.2019  1132  Roy Arne Løken  004799009737  004799009737

Tor.

30.05.2019  1133  Vidar Faraasen  62 53 15 56  970 27 282

Tor.

30.05.2019  1134  Cato Erstad    918 51 767

Fre.

31.05.2019  1135  Harald Øyhovden  900 63 588  900 63 588

Fre.

31.05.2019  1136  Johnny Bjørnstad    913 08 316

Lør.

01.06.2019  1201  Sigurd Hoberg    906 94 573

Lør.

01.06.2019  1202  Stein Øien    469 45 826

Søn.

02.06.2019  1203  Svenn Olav Kjær Foldvik  62 59 08 03  413 08 123

Søn.

02.06.2019  1204  Øyvind Dufseth    908 09 001

Man.

03.06.2019  1205  Bjørn-Arild Moseby  453 73 702  908 59 864

Man.

03.06.2019  1206  Reidar Valberg  473 86 888  473 86 888

Tir.

04.06.2019  1209  Eivind Hvideberg    917 05 924

Tir.

04.06.2019  1210  Trygve Fjerdingstad    456 01 232

Ons.

05.06.2019  1211  Jørgen og Cathrine Thorshaug-Wang    473 39 393

Ons.

05.06.2019  1212  Steinar Kulstad    952 74 436

Tor.

06.06.2019  1213  Sjur Rakstad-Larsen  62 53 24 55  913 24 004

Tor.

06.06.2019  1214  Arne Strømberg  412 10 775  412 10 775

Fre.

07.06.2019  1215  Ola-Bjørn Haugbråten  908 52 597  908 52 597

Fre.

07.06.2019  1216  Patrick Myhren  917 80 556  917 80 556


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Lør.

08.06.2019  1217  Erlend Karsrud    920 62 728

Lør.

08.06.2019  1218  Hans Østby-Deglum  62 53 21 95  906 71 195

Søn.

09.06.2019  1219  Ole Aasvestad  911 95 320  911 95 320

Søn.

09.06.2019  1220  Vegard Bakke    413 04 884

Man.

10.06.2019  1222  Svein Kjetil Jakobsen    924 54 152

Man.

10.06.2019  1223  Tor Bakke  62 59 11 14  928 43 164

Tir.

11.06.2019  1224  Mette Holland    918 22 548

Tir.

11.06.2019  1225  Jan Olav Hornmoen  941 82 989  941 82 989

Ons.

12.06.2019  1226  Terje Nygaard    918 48 754

Ons.

12.06.2019  1227  Runar Bækkelien  901 97 862  901 97 862

Tor.

13.06.2019  1228  Pål Bakke    952 60 898

Tor.

13.06.2019  1229  Nina Larsen    473 12 209

Fre.

14.06.2019  1230  Gerd Strøm  62 52 49 67  911 88 811

Fre.

14.06.2019  1231  Reidar Jensen  932 34 988  932 34 988

Lør.

15.06.2019  1232  Frode Magnussen    473 77 667

Lør.

15.06.2019  2101  Dag Bruvik Andersen    907 44 801

Søn.

16.06.2019  2102  Ola Rinnan  62 53 01 83  959 81 301

Søn.

16.06.2019  2103  Werner Johannessen  917 69 938  917 69 938

Man.

17.06.2019  2104  Karin Edvardsen    986 99 955

Man.

17.06.2019  2105  Knut Erik Manstad    415 55 512

Tir.

18.06.2019  2106  Ola Stenberg    997 07 950

Tir.

18.06.2019  2107  Iver Nederberg  62 41 24 34  951 35 666

Ons.

19.06.2019  2108  Eirik Dahl    464 09 707

Ons.

19.06.2019  2109  Anders Minaberg    930 65 378

Tor.

20.06.2019  2110  Frode Brenden  996 96 091  913 79 067

Tor.

20.06.2019  2111  Erik Lie    934 34 078

Fre.

21.06.2019  2112  Carl Arvid Larsen  62 52 79 75  920 11 759

Fre.

21.06.2019  2113  Finn Arne Lereggen    488 92 411

Lør.

22.06.2019  2115  Jon Schjerpen Ruud    909 35 633

Lør.

22.06.2019  2116  Tom Rosenberg  62 59 83 35  901 82 749

Søn.

23.06.2019  2117  Vibeke K. Haakonsen  970 23 610  951 77 992

Søn.

23.06.2019  2118  Tormod Kvam  62 57 73 04  915 25 830

Man.

24.06.2019  2119  Tore Iversrud Marthinsen    404 14 300

Man.

24.06.2019  2120  Gisle Vermund    481 97 373

Tir.

25.06.2019  2121  Bjørn Arvid Haugsrud  62 58 36 28  481 37 003

Tir.

25.06.2019  2122  Anders Stenberg    905 32 492

Ons.

26.06.2019  2123  Rolf Bjørn Holmlund    950 68 422

Ons.

26.06.2019  2124  Jo Inge Monsen    411 22 859

Tor.

27.06.2019  2125  Knut Erik Amundsen    906 71 334

Tor.

27.06.2019  2126  Oscar Wilhelm Nilssen    997 31 659

Fre.

28.06.2019  2127  Bjørn Are Knutsen    402 22 018

Fre.

28.06.2019  2128  Kjell Enger    909 37 111

Lør.

29.06.2019  2129  Frode Ekern  915 61 615  915 61 615

Lør.

29.06.2019  2130  Stein Erik Kleven    928 40 498

Søn.

30.06.2019  2132  Pål Grambo  901 78 261  901 78 261

Søn.

30.06.2019  2133  Dag Tangen    402 16 166

Man.

01.07.2019  2134  Roger Grønsberg    913 81 222

Man.

01.07.2019  2135  Anne Lise Holen    412 67 808


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tir.

02.07.2019  2201  Terje Lillevik Skundberg  957 29 511  957 29 511

Tir.

02.07.2019  2202  Tom S. Helgesen    980 51 245

Ons.

03.07.2019  2203  Endre Storsveen    952 78 557

Ons.

03.07.2019  2204  Olav Hanum  62 59 59 35  932 58 711

Tor.

04.07.2019  2205  Jan Thorsrud    959 81 312

Tor.

04.07.2019  2206  Tor Arne Myhre    415 22 429

Fre.

05.07.2019  2207  Tom Morten Ofstad  901 80 499  901 80 499

Fre.

05.07.2019  2208  Anders Wetten    951 41 658

Lør.

06.07.2019  2209  Anders Tofastrud    920 23 034

Lør.

06.07.2019  2210  Åge Wold  62 52 96 13  952 11 469

Søn.

07.07.2019  2211  Odd Erik Mathisen  62 53 31 85  959 81 465

Søn.

07.07.2019  2212  Ingar Hansen  62 59 65 93  906 67 209

Man.

08.07.2019  2213  Terje Solstad    996 49 655

Man.

08.07.2019  2214  Eilert Kolberg    995 63 132

Tir.

09.07.2019  2215  Harry Konterud  62 53 29 09  913 13 975

Tir.

09.07.2019  2216  Are Blindheim  907 47 564  907 47 564

Ons.

10.07.2019  2217  Ann-Jeanette Magnor    916 62 538

Ons.

10.07.2019  2218  Emilie og Marius Steen Ødegaard  902 72 707  913 24 001

Tor.

11.07.2019  2219  Per Ola Hofmo  62 52 35 85  917 48 833

Tor.

11.07.2019  2220  Ola Stenberg    997 07 950

Fre.

12.07.2019  2221  Arnstein Ødegård    982 65 913

Fre.

12.07.2019  2222  Ole Kr. Sjøli  62 57 63 87  416 59 360

Lør.

13.07.2019  2223  Harald Thoresen    970 46 585

Lør.

13.07.2019  2225  Terje Jonny Pedersen    928 33 158

Søn.

14.07.2019  2226  Svein Erik Rønningen    976 98 423

Søn.

14.07.2019  2228  Terje Hagen  62 53 14 91  951 82 518

Man.

15.07.2019  2229  Gunnar W. Holm  62 52 72 45  922 90 036

Man.

15.07.2019  2230  Tom Willy Nøttestad  62 59 61 61  906 15 751

Tir.

16.07.2019  2232  Nina Kristiansen    928 54 478

Tir.

16.07.2019  2233  Christer Johansen    900 52 488

Ons.

17.07.2019  2234  John Erik Fallbakken  950 12 360  452 17 720

Ons.

17.07.2019  3102  Ann Kjersti Holland    907 67 829

Tor.

18.07.2019  3103  Atle Nybakken  958 07 355  958 07 355

Tor.

18.07.2019  3104  Tor Egil Simensen  62 52 23 80  971 20 994

Fre.

19.07.2019  3105  Morten Ødegaard  62 52 36 23  906 01 823

Fre.

19.07.2019  3107  Cato Østberg    400 84 641

Lør.

20.07.2019  3108  Tom Simon Joakimsen    930 10 700

Lør.

20.07.2019  3109  Rune Morten Ottosen    901 48 922

Søn.

21.07.2019  3110  Geir Furulund    926 00 536

Søn.

21.07.2019  3111  Frode Kjønniksen  62 59 29 44  913 60 280

Man.

22.07.2019  3113  Jan Thorsplass  924 02 694  924 02 694

Man.

22.07.2019  3114  Trond Pettersbakken    913 23 980

Tir.

23.07.2019  3115  Frank Erik Kristiansen    480 73 536

Tir.

23.07.2019  3116  Ørjan Brenden    938 97 750

Ons.

24.07.2019  3117  Lars Kristian Fjeld  62 53 27 37  911 66 640

Ons.

24.07.2019  3118  Anne May Arnesen  62 52 80 76  464 58 577

Tor.

25.07.2019  3119  Hans Petter Bråthen  902 38 958  902 38 958

Tor.

25.07.2019  3120  Andreas Eidhammer    996 46 213


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Fre.

26.07.2019  3121  Marit Wedvik  975 14 366  404 90 255

Fre.

26.07.2019  3122  Jan Furseth  900 17 480  900 17 480

Lør.

27.07.2019  3123  Klas Toverud    971 46 868

Lør.

27.07.2019  3124  Simen Thoresen Andresen    414 01 990

Søn.

28.07.2019  3125  Kjell Inge Johansen  900 10 634  900 10 634

Søn.

28.07.2019  3001   Dybvig Liv Marit    994 31 154

Man.

29.07.2019  3002  Pedersen , Gunnar Skoglund    959 70 885

Man.

29.07.2019  3004  Bredrup, Alf Torstein    950 83 130

Tir.

30.07.2019  3005  Larby, Petter    905 05 870

Tir.

30.07.2019  3006  Eikeland, Lars    452 55 264

Ons.

31.07.2019  3007  Amundsen, Kjell    900 13 054

Ons.

31.07.2019  3008  Sol, Antonius    417 76 000

Tor.

01.08.2019  3009  Svein Ove Granerud    916 33 728

Tor.

01.08.2019  3010  Sevilhaug. Trond    920 64 265

Fre.

02.08.2019  3011  Nordseth, Trond    926 26 409

Fre.

02.08.2019  3012  Bertelsen, Bjørn Ove    917 25 820

Lør.

03.08.2019  3014  Sørensen, Sigurd jr    971 15 988

Lør.

03.08.2019  3015   Thune, Anders    934 92 488

Søn.

04.08.2019  3016  Snortheim, Ørnulv Brun    993 81 106

Søn.

04.08.2019  3017  Larsen, Anders    454 27 368

Man.

05.08.2019  3019  Tønsager, Steinar  62 53 05 95  901 18 050

Man.

05.08.2019  3020  Skipnes, Olav    905 25 477

Tir.

06.08.2019  3021  Dietrich, Klaus    479 70 098

Tir.

06.08.2019  3023  Stormoen, Thomas    951 04 058

Ons.

07.08.2019  3024  Welle, Knut    913 89 075

Ons.

07.08.2019  3025  Skonhovd , Emil    481 33 791

Tor.

08.08.2019  3026  Ruud, Bjarne    480 95 029

Tor.

08.08.2019  3027  Sandaker, Johnny    408 41 113

Fre.

09.08.2019  3028  Nås, Ketil Einar    919 96 212

Fre.

09.08.2019  3034  Vogt, Lars Gunnar    920 50 295

Lør.

10.08.2019  3036  Alnes, Birger  62 52 23 51  915 62 252

Lør.

10.08.2019  3037  Bell, Michael    948 70 171

Søn.

11.08.2019  3038  Jervan, Tone  62 52 40 53  901 69 966

Søn.

11.08.2019  3040  Stana, Arild Sørum    957 42 607

Man.

12.08.2019  3042  Nielsen, Jørn    992 78 835

Man.

12.08.2019  3043  Johansen, Bård    955 55 166

Tir.

13.08.2019  3044  Sjøbakken, Ole Johan    916 87 037

Tir.

13.08.2019  3045  Holand, Ketil Ender    482 86 052

Ons.

14.08.2019  3046  Johansen, Håkon    928 09 966

Ons.

14.08.2019  3047  Lund, Einar  62 52 64 98  901 46 218

Tor.

15.08.2019  3048  Olsen, Tom R  62 59 84 63  913 40 106

Tor.

15.08.2019  3049  Nordberg, Carl Jørgen    913 07 732

Fre.

16.08.2019  3050  Kristiansen, Nils J.    957 69 644

Fre.

16.08.2019  3054  Bulie, Johan    971 09 959

Lør.

17.08.2019  3055  Holst Skar, Wilhelm    920 88 875

Lør.

17.08.2019  3056  Karlsen, Jørgen    982 68 734

Søn.

18.08.2019  3057  Dønnum,Karl E.    474 65 389

Søn.

18.08.2019  3058  Asmundsson, Gudmundur    911 22 682


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Man.

19.08.2019  3059  Skaaret, Per Olav    959 37 118

Man.

19.08.2019  3060  Engebakken, Tore    480 03 030

Tir.

20.08.2019  3062  Moløkken, Tore    907 70 099

Tir.

20.08.2019  3064  Fimland, Jan    909 46 605

Ons.

21.08.2019  3065  Jensen,Georg    415 84 597

Ons.

21.08.2019  3066  Kjøstad, Lars    952 91 093

Tor.

22.08.2019  3068  Sveum, Roar    452 62 788

Tor.

22.08.2019  3069  Andresen, Fredrik    404 78 507

Fre.

23.08.2019  3070  Fossen, Bjørn    971 79 712

Fre.

23.08.2019  3071  Ekberg, Terje    955 29 954

Lør.

24.08.2019  3072  Johansen, Trond  62 52 98 68  959 86 777

Lør.

24.08.2019  3073  Hatlevik, Kristian    472 63 679

Søn.

25.08.2019  3074  Mortensen, Amund    932 62 365

Søn.

25.08.2019  3075  Bjørtomt, Svein  62 53 25 41  950 47 145

Man.

26.08.2019  3077  Østvang, Per Ingar  62 59 18 90  975 25 942

Man.

26.08.2019  3079  Sørlie, Frede    970 12 779

Tir.

27.08.2019  3080  Myrvang, Per    414 05 697

Tir.

27.08.2019  3082  Lund, Morten    922 05 187

Ons.

28.08.2019  3083  Bell, Michael    948 70 171

Ons.

28.08.2019  3084  Brovold, Harald  62 57 64 72  990 90 558

Tor.

29.08.2019  3085  Hornbæk, Kjell Reidar    905 34 121

Tor.

29.08.2019  3087  Pedersen, John    472 88 531

Fre.

30.08.2019  3088  Kraft , Andreas    915 49 027

Fre.

30.08.2019  3089  Gleditsch, Arild    950 29 222

Lør.

31.08.2019  4101  Knut Arne Eriksen    975 80 007

Lør.

31.08.2019  4102  Tor Gihlemoen  909 51 411  913 46 865

Søn.

01.09.2019  4103  Roger Nybakk    952 24 094

Søn.

01.09.2019  4105  Kai Ove Ottersen    900 82 480

Man.

02.09.2019  4106  Roger Løberg  62 54 94 99  468 06 809

Man.

02.09.2019  4107  Morten Kulsveen  915 41 512  915 41 512

Tir.

03.09.2019  4108  Oskar Wiik  905 49 607  905 49 607

Tir.

03.09.2019  4109  Jon Einar Bjorvand    952 33 376

Ons.

04.09.2019  4110  Gunnar Qvigstad  62 59 63 90  994 76 811

Ons.

04.09.2019  4111  Frode Bjørnbakken    917 98 600

Tor.

05.09.2019  4112  Christian Solemsli Kleppe    917 34 671

Tor.

05.09.2019  4113  Geir Arne Ensrud    901 42 020

Fre.

06.09.2019  4114  Kjell Morten Sætrom  906 03 324  909 67 232

Fre.

06.09.2019  4115  Terje Aas    905 38 733

Lør.

07.09.2019  4116  Bjarne Christian Pedersen    470 15 534

Lør.

07.09.2019  4117  Mari Jacobsen    926 12 588

Søn.

08.09.2019  4118  Mona Elin Steen  484 97 030  484 97 030

Søn.

08.09.2019  4119  Lars Ingel Gustavsen Jr.    913 49 981

Man.

09.09.2019  4120  Bjørn Andreassen  62 52 92 93  930 21 613

Man.

09.09.2019  4121  Ragnar Bekk    932 21 846

Tir.

10.09.2019  4122  Birger Steinlien    957 00 855

Tir.

10.09.2019  4123  Christian Bråthen    480 33 720

Ons.

11.09.2019  4124  Torbjørn Moen  62 52 14 36  414 40 926

Ons.

11.09.2019  4126  Finn Åge Iversen    909 89 808


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tor.

12.09.2019  4127  Sondre Moe Sveen    988 13 877

Tor.

12.09.2019  4128  Tor-Joachim Bjørnstad    414 42 210

Fre.

13.09.2019  4129  Ann Kristin Moe  950 49 634  950 49 617

Fre.

13.09.2019  4201  Roger Andreas Lindstad    906 38 826

Lør.

14.09.2019  4206  Willy Og Vigdis Thomassen Aaseth    915 17 559

Lør.

14.09.2019  4207  Øyvind Saugerud    415 24 191

Søn.

15.09.2019  4208  Lars Nilssveen    979 48 185

Søn.

15.09.2019  4209  Jan-Erik Heen  62 52 25 55  901 33 966

Man.

16.09.2019  4210  Ole Gustav Solberg  478 94 380  928 00 861

Man.

16.09.2019  4211  Per Arne Brustad    400 97 812

Tir.

17.09.2019  4212  Geir Arne Pedersen    976 63 826

Tir.

17.09.2019  4213  Frank Andersen  62 41 62 47  901 78 150

Ons.

18.09.2019  4214  Birger Bjørtomt  911 99 917  911 99 917

Ons.

18.09.2019  4215  Isak Dybdahl  917 67 372  917 67 372

Tor.

19.09.2019  4219  Ingjerd Søby  473 99 584  473 99 584

Tor.

19.09.2019  4220  Kjetil Wang    911 15 088

Fre.

20.09.2019  4221  Simen Thoresen Andresen    414 01 990

Fre.

20.09.2019  4222  Terje K. Kjernsholen    928 09 070

Lør.

21.09.2019  4223  Kurt Moe    905 97 903

Lør.

21.09.2019  4224  Ken Pedersen  959 95 588  959 95 588

Søn.

22.09.2019  5101  Erik Lima    980 63 923

Søn.

22.09.2019  5102  Asbjørn E. Riise    957 67 547

Man.

23.09.2019  5103  Stian Henriksen    908 84 744

Man.

23.09.2019  5104  Kenneth Nilsen    480 69 430

Tir.

24.09.2019  5105  Jørgen Bjorvand    908 61 147

Tir.

24.09.2019  5106  Reza Imanpour    478 58 817

Ons.

25.09.2019  5107  Aage Nerhagen  62 54 04 00  411 48 153

Ons.

25.09.2019  5108A  Harald Løvaas    918 02 949

Tor.

26.09.2019  5108B  Kjetil Hagen    481 11 650

Tor.

26.09.2019  5109  Petter Knutsen    936 17 075

Fre.

27.09.2019  5111  Tommy Carlander    997 38 730

Fre.

27.09.2019  5112  Jan Revholt    906 30 251

Lør.

28.09.2019  5114  Heidi Nordhaug  62 53 27 92  906 10 111

Lør.

28.09.2019  5115  Øystein Østli    977 03 333

Søn.

29.09.2019  5116  Erik Østvold    907 23 922

Søn.

29.09.2019  5117  Cato Melby    905 26 197

Man.

30.09.2019  5118  Lars Adrian Nilsson    970 91 291

Man.

30.09.2019  5119A  Jørgen Stramrud    404 98 055

Tir.

01.10.2019  5119B  Jørn Skansen    900 82 469

Tir.

01.10.2019  5120  Terje Lillevik Skundberg  957 29 511  957 29 511

Ons.

02.10.2019  5121  Stig Sune Sandaker    410 02 556

Ons.

02.10.2019  5122  Hans Erik Sørum  996 01 016  406 35 215

Tor.

03.10.2019  5123  Ragnar Martinsen    904 79 260

Tor.

03.10.2019  5124  Ludvig Larsen    472 63 453

Fre.

04.10.2019  5125  Ivar Bonde    928 84 355

Fre.

04.10.2019  5126  Rune Ekern  62 57 62 68  917 78 577

Lør.

05.10.2019  5127  Bjørn Flaaseth    405 48 150

Lør.

05.10.2019  5128  Henning Karlsen  928 39 200  928 39 200


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Søn.

06.10.2019  5129  Fam. Sønsthagen  62 52 52 75  900 90 300

Søn.

06.10.2019  5130  Andreas Wiik    410 00 069


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Ons.

15.05.2019  5131  Folke Jensen    909 31 251

Ons.

15.05.2019  5201  Harald Teige  906 41 087  906 41 087

Tor.

16.05.2019  5202  Iver Rødseth  62 52 98 91  928 50 450

Tor.

16.05.2019  5203  Kjetil Busterud  906 14 788  906 14 788

Fre.

17.05.2019  5204  Øystein Bækkelien  412 43 902  408 46 760

Fre.

17.05.2019  5205  Geir Magne Andersen  965 09 674  950 80 130

Lør.

18.05.2019  5206  Baard Muhlbradt    970 71 315

Lør.

18.05.2019  5207  Terje Karlsen  990 14 700  990 14 700

Søn.

19.05.2019  5208  Rune Johansen    905 49 929

Søn.

19.05.2019  5209  Thor Gundersen    908 22 922

Man.

20.05.2019  5210  Frode Fosshaug    908 99 014

Man.

20.05.2019  5211  Per Morten Vold    970 87 850

Tir.

21.05.2019  5212  Frode Solberg    997 29 619

Tir.

21.05.2019  5213  Leif Rune Erstad  62 59 83 11  975 41 507

Ons.

22.05.2019  5214  Erik Molstad  995 78 553  995 78 553

Ons.

22.05.2019  5216  Stephan Engh  977 13 515  977 13 515

Tor.

23.05.2019  5217  Åge Frankmo    400 08 503

Tor.

23.05.2019  5218  Bjørn Werner Andersen    911 85 591

Fre.

24.05.2019  5219  Odd Magne Stensby    481 43 695

Fre.

24.05.2019  5220  Trond Bakke    900 44 515

Lør.

25.05.2019  5221  Arne Søberg    909 96 425

Lør.

25.05.2019  5222  Ole Kristen Furnes  62 52 29 62  917 81 807

Søn.

26.05.2019  5223  Trygve Iuell    900 31 238

Søn.

26.05.2019  5224  Vegard Holm    975 24 791

Man.

27.05.2019  5225  Erik Skaaden    412 47 907

Man.

27.05.2019  5226  Andre Flock  62 53 02 13  900 90 366

Tir.

28.05.2019  5227  Raymond Andersen  53 02 56 28  970 71 525

Tir.

28.05.2019  5228  Aashild Museth  62 52 50 17  908 79 238

Ons.

29.05.2019  5229  Thor Røen  924 32 935  924 32 935

Ons.

29.05.2019  5230  Johannesen Robert    918 10 242

Tor.

30.05.2019  5231  Jan Kristian Hokstad  62 53 17 54  952 92 638

Tor.

30.05.2019  5232  Gard Engh  902 75 051  920 64 359

Fre.

31.05.2019  5233  Kenneth Dybdahl    920 11 287

Fre.

31.05.2019  5234  Truls Utigard    952 97 115

Lør.

01.06.2019  5235  Magne Rugsveen    947 86 893

Lør.

01.06.2019  5236  Tonje, Trygve Øyan, Vikødegården  922 80 691  918 11 877

Søn.

02.06.2019  6101  Nina Holland    911 86 161

Søn.

02.06.2019  6102  Per Skjæret  62 41 09 37  952 51 350

Man.

03.06.2019  6103  Bjørn Vilberg    975 13 251

Man.

03.06.2019  6104  Kai Elvsveen  906 99 351  906 99 351

Tir.

04.06.2019  6105  Simen Hozori  930 65 930  930 65 930

Tir.

04.06.2019  6106  Erik Hoel  62 52 61 86  480 21 165

Ons.

05.06.2019  6107  Trond Rykhus  62 53 47 78  911 70 961

Ons.

05.06.2019  6108  Richard Brede Magnussen  62 55 51 85  905 61 912

Tor.

06.06.2019  6109  Roger Andersen  62 58 32 17  906 64 417

Tor.

06.06.2019  6110  Frode Furuli    404 06 220

Fre.

07.06.2019  6111  Odd Erik Rogndahl  62 53 00 98  901 99 906

Fre.

07.06.2019  6112  Jan, Karin Bakken, Rusten  996 49 732  478 60 548


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Lør.

08.06.2019  6113  Ulv Gerhard Lassen  412 44 090  412 44 090

Lør.

08.06.2019  6114  John Anders Finstad  62 59 53 77  414 49 833

Søn.

09.06.2019  6115  Harald Engh    901 90 035

Søn.

09.06.2019  6116  Hai Hang    951 41 582

Man.

10.06.2019  6117  Håvard Sunde  905 78 323  905 78 323

Man.

10.06.2019  6118  Kristin Fururseth-Hegsvold    468 03 546

Tir.

11.06.2019  6119  Tore Smedsrud    906 71 442

Tir.

11.06.2019  6120  Thomas Fossum Sem  62 59 28 90  957 69 848

Ons.

12.06.2019  6121  Bjørn Eirik Hansen    404 62 596

Ons.

12.06.2019  6122  Leif Wikstrøm    416 87 302

Tor.

13.06.2019  6123  Bjørn Erik Frislie    917 37 641

Tor.

13.06.2019  6124  Terje Skramstad  62 53 05 43  454 04 451

Fre.

14.06.2019  6125  Nils Skovly  905 95 666  905 95 666

Fre.

14.06.2019  6126  Elfrida Larsen  919 17 769  909 56 977

Lør.

15.06.2019  6127  Nina Stokke Tronsrud  958 38 250  958 38 250

Lør.

15.06.2019  6128  Geir Frøyshov  62 52 16 29  950 63 851

Søn.

16.06.2019  6129  Bjørn Vegard Halseth    456 30 199

Søn.

16.06.2019  6130  Andre Ledel    992 85 462

Man.

17.06.2019  6131  Geir Austlid    950 02 211

Man.

17.06.2019  6132  Erik Olerud    

Tir.

18.06.2019  6133  Mikkel Imerslund  62 52 57 10  913 97 237

Tir.

18.06.2019  6134  Jan Magnus Østigård    922 58 483

Ons.

19.06.2019  6201  Destinasjonsservice AS    975 50 960

Ons.

19.06.2019  6202  Bjørnar Grindvoll    959 43 951

Tor.

20.06.2019  6203  Thore Ilseth    911 93 880

Tor.

20.06.2019  6204  Ole Kristian Rønningen  62 53 03 33  976 00 158

Fre.

21.06.2019  6205  Øystein Paulsen    977 47 888

Fre.

21.06.2019  6206  Morten Frøhaug    920 51 469

Lør.

22.06.2019  6207  Øyvind Røe    917 29 039

Lør.

22.06.2019  6208  Pål Tajet  62 53 37 63  901 39 799

Søn.

23.06.2019  6209  Bjarte Rom  466 60 073  466 60 073

Søn.

23.06.2019  6210  Mads Aaltvedt    930 95 400

Man.

24.06.2019  6211  Aslak Brekke    488 92 669

Man.

24.06.2019  6212  Morten Blystad  62 59 01 55  900 25 020

Tir.

25.06.2019  6213  Tone Kristoffersen    414 78 059

Tir.

25.06.2019  6214  Jan Olav Høgvold  62 57 76 45  957 24 040

Ons.

26.06.2019  6215  Erik Fagerlund    950 39 695

Ons.

26.06.2019  6216  Kjell Skram    908 60 614

Tor.

27.06.2019  6217  DAG STENERSEN  970 77 585  970 77 585

Tor.

27.06.2019  6218  Jan Olav Bråthen    917 57 036

Fre.

28.06.2019  6220  Knut Kristiansen    918 65 904

Fre.

28.06.2019  6221  Pål Anders Mæhlum  994 71 952  482 83 317

Lør.

29.06.2019  6222  Christer Amundrud  414 74 441  414 74 441

Lør.

29.06.2019  6223  Roy Høines    992 98 300

Søn.

30.06.2019  7108  Jan Idar Hagen    917 07 819

Søn.

30.06.2019  7109  Morten Quist-Hanssen  454 04 467  454 04 467

Man.

01.07.2019  7110  Lars Nyberget    906 60 057

Man.

01.07.2019  7111  Max Mathiassen  970 82 723  970 82 723


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tir.

02.07.2019  7112  Sveinar Kristiansen    900 99 839

Tir.

02.07.2019  7113  Petter Narmo Slåtten  920 53 563  920 53 563

Ons.

03.07.2019  7114  Rune Nordli    918 03 472

Ons.

03.07.2019  7115  Stein Ola Skaarer    930 08 181

Tor.

04.07.2019  7116  Bernt Ola Berntsen  995 47 701  995 47 701

Tor.

04.07.2019  7117  Henning Strandvik  901 28 019  901 28 019

Fre.

05.07.2019  7118  Erik Øvergaard    907 78 004

Fre.

05.07.2019  7119  Kai Kjernsholen    979 75 120

Lør.

06.07.2019  7120  Steinar Kristiansen  907 78 005  907 78 005

Lør.

06.07.2019  7121  Halgeir Nordhagen    924 05 700

Søn.

07.07.2019  7122  Helge Toft    957 48 410

Søn.

07.07.2019  7123  Bjørn T Aasen    995 38 655

Man.

08.07.2019  7124  Thomas Kongsvold    906 15 676

Man.

08.07.2019  7126  André Lødemel    905 38 380

Tir.

09.07.2019  7211  Magnus Bleikvassfors    916 82 867

Tir.

09.07.2019  7212  Torbjørn Mærde  900 13 075  900 13 075

Ons.

10.07.2019  7213  Egil Nilsen  958 47 016  958 47 016

Ons.

10.07.2019  7214  Cato Lundby    909 10 383

Tor.

11.07.2019  7216  Erik Bjørnstad  922 71 825  922 71 825

Tor.

11.07.2019  7217  Arild Falkfjell    917 87 197

Fre.

12.07.2019  7218  Vegar Bratlie    922 29 338

Fre.

12.07.2019  7219  Fredrik Martin Røinaas    904 08 589

Lør.

13.07.2019  7220  Roger Bjerkli  909 65 464  909 65 464

Lør.

13.07.2019  7221  Christian Gjelten  932 28 558  932 28 558

Søn.

14.07.2019  7222  Sven-Erik Ericsson    915 61 612

Søn.

14.07.2019  7223  Bjørn Morten Stubberud    901 33 045

Man.

15.07.2019  7224  Mathias Topp    467 69 353

Man.

15.07.2019  7225  Rune Sandberg Holter  908 45 512  908 45 512

Tir.

16.07.2019  15  BJØRN SVERGJA    920 10 257

Tir.

16.07.2019  16  Lars Hjertaas    982 04 862

Ons.

17.07.2019  17  Bjarne Toft Berg-Johnsen    488 98 857

Ons.

17.07.2019  18  Trond Knutzen    406 04 880

Tor.

18.07.2019  19  David Aleksander Olsen  469 61 057  469 61 057

Tor.

18.07.2019  20  Terje Nilsen  62 57 28 68  971 43 586

Fre.

19.07.2019  21  Lasse Aga  901 51 334  901 51 334

Fre.

19.07.2019  22  Jan Erik Amundsen    902 70 332

Lør.

20.07.2019  23  Trygve Glad Slokvik  951 05 082  951 05 082

Lør.

20.07.2019  24  Per Arthur Berger    920 94 570

Søn.

21.07.2019  25  Leiv Peter Blakstad  941 45 400  941 45 400

Søn.

21.07.2019  26  Terje Ruud Karlsen    913 92 640

Man.

22.07.2019  28  Vegard Syversrud  415 44 653  415 44 653

Man.

22.07.2019  29  Ole Arne Langdalen    482 50 949

Tir.

23.07.2019  30  Andre Felin  62 53 46 70  926 41 049

Tir.

23.07.2019  31  Robert Charles Wilson    950 49 196

Ons.

24.07.2019  32  Arne Hansen    909 44 157

Ons.

24.07.2019  33  Henry Slaatten  62 52 30 74  992 69 241

Tor.

25.07.2019  34  Bjørn Kjeldsen  62 53 12 96  957 30 121

Tor.

25.07.2019  35  Gunilla Fredheim    482 93 131


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Fre.

26.07.2019  36  Magnus Holm-Gjerde  920 28 027  920 28 027

Fre.

26.07.2019  37  Atle Markestad    900 20 607

Lør.

27.07.2019  38  Are Solstad    908 42 746

Lør.

27.07.2019  39  Knut Eirik Knudsen  62 52 39 70  992 81 362

Søn.

28.07.2019  40  Arne Østbye  62 53 31 80  906 64 200

Søn.

28.07.2019  41  Kari Helene Skar  62 57 74 92  951 86 062

Man.

29.07.2019  42  Sigve Ødegård  901 50 968  901 50 968

Man.

29.07.2019  43  Anders Steinshaug    976 75 782

Tir.

30.07.2019  44  Albert Ponosheci  982 91 698  982 91 698

Tir.

30.07.2019  45  Bo Norseng    950 68 540

Ons.

31.07.2019  46  Per Erling Skarderud  62 59 67 73  930 67 968

Ons.

31.07.2019  47  Gunnerius Aasterud    951 19 365

Tor.

01.08.2019  48  Christopher Øvergaard  62 36 51 13  977 85 593

Tor.

01.08.2019  50  Espen Nordli Larsen    412 14 533

Fre.

02.08.2019  51  Rune Johansen    901 27 455

Fre.

02.08.2019  52  Ole Ekeberg    402 89 362

Lør.

03.08.2019  53  Erlend Teum    917 23 311

Lør.

03.08.2019  54  Vegar Larsen    908 44 482

Søn.

04.08.2019  55  Olaf Baardsgaard  62 57 99 22  991 61 477

Søn.

04.08.2019  56  Svein Erik Haug  62 52 30 65  909 65 483

Man.

05.08.2019  57  Tim Savolainen    905 40 174

Man.

05.08.2019  58  Stig Lombness    981 59 020

Tir.

06.08.2019  59  Frode Alhaug  951 34 680  906 44 875

Tir.

06.08.2019  60  Jan Robin Forreløkken Manstad    926 39 393

Ons.

07.08.2019  61  Erlend Helseth Torseter    909 12 001

Ons.

07.08.2019  62  Tore Wien  62 52 24 04  959 80 974

Tor.

08.08.2019  63  Erik Grøndalen    915 16 003

Tor.

08.08.2019  64  Magne Kvam    924 24 632

Fre.

09.08.2019  65  Per Arne Glærum Mogstad    480 14 471

Fre.

09.08.2019  66  Svein Årud  62 53 50 32  419 27 776

Lør.

10.08.2019  67  Ole og Simen Zedell  986 66 183  988 86 806

Lør.

10.08.2019  68  Martin Brodal  992 22 473  992 22 473

Søn.

11.08.2019  70  Arvid Hestvik  62 52 22 48  414 79 106

Søn.

11.08.2019  71  Georg Larsen    415 04 684

Man.

12.08.2019  72  Even Lutnæs    915 98 999

Man.

12.08.2019  73  Jon Bjørnstad    900 13 046

Tir.

13.08.2019  74  Bjørg Bratlie    920 23 616

Tir.

13.08.2019  75  Kim Sørensen    926 08 460

Ons.

14.08.2019  76  Ragnhild Walberg    413 02 574

Ons.

14.08.2019  77  Bjørn Stendahl  62 35 02 86  911 38 899

Tor.

15.08.2019  78  Erik Og Ragnar Thorsplass  934 56 455  934 56 459

Tor.

15.08.2019  79  Oddgeir Opphaug  62 59 62 20  957 49 091

Fre.

16.08.2019  80  Stein Farmen    995 66 277

Fre.

16.08.2019  81  Bjørn Westvang  62 53 21 82  970 73 914

Lør.

17.08.2019  82  Per Kristian Mengshoel    982 19 330

Lør.

17.08.2019  83  Daniel Flugstad  466 92 569  466 92 569

Søn.

18.08.2019  88  TORMOD STOKKE    920 39 305

Søn.

18.08.2019  89  Torkil Brustad  932 55 541  932 55 541


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Man.

19.08.2019  90  Trond Tuven Ørbæk    996 38 058

Man.

19.08.2019  91  Leif Iver Sandbakken    951 66 956

Tir.

20.08.2019  92  Pål Ruud-Olsen    416 40 778

Tir.

20.08.2019  93  Joakim Hjertås    918 05 941

Ons.

21.08.2019  94  Frode Baklien    913 41 582

Ons.

21.08.2019  95  Jan Erik Lillevold    913 38 283

Tor.

22.08.2019  96  Anders Bakke-Lorentzen    922 55 244

Tor.

22.08.2019  97  ROGER JENSSEN  906 01 119  906 01 119

Fre.

23.08.2019  98  Torbjørn Mærde  900 13 075  900 13 075

Fre.

23.08.2019  99  Stein Erik Rønningen  62 52 85 73  417 67 125

Lør.

24.08.2019  100  Karin Garberg  62 52 19 08  926 01 406

Lør.

24.08.2019  101  Amund Flisen  411 02 056  411 02 056

Søn.

25.08.2019  102  Dag Olssøn  62 53 17 31  901 98 390

Søn.

25.08.2019  103  Torbjørn Almlid    911 79 929

Man.

26.08.2019  104  Kristian Munz Leonardsen    975 04 991

Man.

26.08.2019  105  Odd Stensbye    952 15 582

Tir.

27.08.2019  106  Harald Thrones  482 84 199  482 84 199

Tir.

27.08.2019  107  Hans Olav Aasen    982 80 497

Ons.

28.08.2019  108  Ulf Bakke  62 11 11 70  900 74 276

Ons.

28.08.2019  109  Leif Bjarte Rolfsjord  62 57 70 95  470 83 742

Tor.

29.08.2019  110  Morten Ørbeck  62 52 78 16  976 91 867

Tor.

29.08.2019  111  Tine Hovden    997 01 164

Fre.

30.08.2019  112  Kjell Hansen  62 53 21 01  911 03 762

Fre.

30.08.2019  113  Tom Åsen  970 71 333  970 71 333

Lør.

31.08.2019  115  Kristin Østlie    959 03 905

Lør.

31.08.2019  116  Robert Os  958 60 809  909 17 226

Søn.

01.09.2019  117  Henning Winge  62 59 24 22  932 83 846

Søn.

01.09.2019  118  Astrid Helene Karstensen    920 68 619

Man.

02.09.2019  119  Knut Arnkværn  62 59 55 91  970 52 150

Man.

02.09.2019  120  Lars Danbolt    958 50 607

Tir.

03.09.2019  121  Tor Mattsson    911 40 229

Tir.

03.09.2019  122  Frode Berntzen  901 95 337  901 95 337

Ons.

04.09.2019  123  ole melvin johansen  62 59 06 65  900 60 282

Ons.

04.09.2019  124  Ansteen Dobloug  62 35 91 11  907 70 901

Tor.

05.09.2019  125  Fredrik Langfeldt  908 87 098  908 87 098

Tor.

05.09.2019  126  Fabian Schøyen Holm    415 99 545

Fre.

06.09.2019  127  Simon Musland-Massey    984 32 320

Fre.

06.09.2019  131  Jørgen Rogne  62 52 81 79  991 64 281

Lør.

07.09.2019  132  Hans Christian Hustad    975 50 961

Lør.

07.09.2019  133  Aslak Brekke    488 92 669

Søn.

08.09.2019  134  Trine Lise Hjelmset    917 34 969

Søn.

08.09.2019  135  Joachim Jensen Øverland  992 81 389  992 81 389

Man.

09.09.2019  136  Espen Sandlie    952 38 534

Man.

09.09.2019  137  RAFAL OLESZCZUK    461 33 471

Tir.

10.09.2019  138  Knut Monssen  62 53 28 61  908 67 968

Tir.

10.09.2019  139  Joaquin Risheim    971 84 584

Ons.

11.09.2019  140  Ola Ellingsberg    996 30 483

Ons.

11.09.2019  141  Truls Røise  67 58 21 00  906 65 909


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tor.

12.09.2019  142  Torgrim Skjoldhammer  900 20 336  900 20 336

Tor.

12.09.2019  143  Conny Johansson    908 51 462

Fre.

13.09.2019  144  Lars Myklebust    992 91 140

Fre.

13.09.2019  145  Trond Myhrvang    948 78 871

Lør.

14.09.2019  146  Kjetil Sveen  913 71 990  913 71 990

Lør.

14.09.2019  147  Steffen Dyre Hansen    474 89 666

Søn.

15.09.2019  148  Arild Frafjord    918 20 533

Søn.

15.09.2019  149  Morten Midtlien    412 17 421

Man.

16.09.2019  150  Espen Årud    970 78 778

Man.

16.09.2019  152  Hans Martin Raknerud    473 35 227

Tir.

17.09.2019  153  Tor Hansen    995 08 217

Tir.

17.09.2019  154  Øyvind Reistad  62 52 30 49  412 67 812

Ons.

18.09.2019  155  Synnøve Aaserud  62 59 27 50  930 26 956

Ons.

18.09.2019  156  Morten Bekkevold  62 41 63 88  916 92 700

Tor.

19.09.2019  157  Morten Haug    477 18 720

Tor.

19.09.2019  158  Terje Børresen    480 67 353

Fre.

20.09.2019  161  Ståle Myklevik  995 04 817  995 04 817

Fre.

20.09.2019  162  Marius Myran    414 82 534

Lør.

21.09.2019  163  Leo Sørbye    990 99 179

Lør.

21.09.2019  164  Oddvar Mythe    983 60 000

Søn.

22.09.2019  165  Hallvard Hersleth  62 59 80 96  962 34 848

Søn.

22.09.2019  166  Liv Randi Dobloug  62 35 12 25  997 95 666

Man.

23.09.2019  167  Werner Martinsen  907 32 256  907 32 256

Man.

23.09.2019  169  Jon Anders Haakenstad  62 52 39 52  408 71 803

Tir.

24.09.2019  170  David Borren    906 68 082

Tir.

24.09.2019  171  Jørgen Langtjernet    906 24 818

Ons.

25.09.2019  172  Johnny Wiken    906 36 506

Ons.

25.09.2019  173  Rune Røsten    413 04 830

Tor.

26.09.2019  174  Liv-Unni Gandrudbakken  62 52 63 67  958 63 873

Tor.

26.09.2019  175  Pål Andre Moen  940 54 510  915 58 113

Fre.

27.09.2019  176  Jan Kristian Hokstad  62 53 17 54  952 92 638

Fre.

27.09.2019  177  Kai Bakke    412 62 901

Lør.

28.09.2019  194  Hans Berg    947 88 478

Lør.

28.09.2019  195  Marius Skymoen    917 30 467

Søn.

29.09.2019  196  Remi Laakso  62 52 97 12  959 78 179

Søn.

29.09.2019  197  Ole Jakob Holen  62 59 50 24  909 13 745

Man.

30.09.2019  198  Per Inge Bergan    476 61 597

Man.

30.09.2019  199  Stein Rune Høines  62 52 42 27  930 69 638

Tir.

01.10.2019  200  Trond Solhaug  416 62 824  991 04 310

Tir.

01.10.2019  201  Jørgen Fleischer Eng    928 32 962

Ons.

02.10.2019  202  JOHN ØYSTEIN KRISTIANSEN    932 08 923

Ons.

02.10.2019  203  Ivar Sigurd Eide    905 30 933

Tor.

03.10.2019  204  Lars S. Brandt-Madsen    951 64 642

Tor.

03.10.2019  205  Stig Skoglund    957 28 458

Fre.

04.10.2019  206  Lars Storslett    907 92 891

Fre.

04.10.2019  207  Rune Mellum    957 22 206

Lør.

05.10.2019  208  Even Nordsveen    918 83 856

Lør.

05.10.2019  209  Stian Lorentzen  997 22 160  997 22 160


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Søn.

06.10.2019  210  Bente Kvihaugen    932 04 433

Søn.

06.10.2019  211  Rune R. Moen    995 29 089