Vaktliste 2017
  Søk: (etternavn, fornavn, plassnr, medlemsnr, dato)                    Frivillig vaktmannskap  

  ØNSKER VAKTBYTTE:
(Hvis du ønsker å bytte vakten din, logg deg inn på "min side")
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Fre.

05.05.2017  5226  Andre Flock  62 53 02 13  900 90 366

Fre.

05.05.2017  5228  Aashild Museth  62 52 50 17  908 79 238

Lør.

06.05.2017  5229  Thor Røen    924 32 935

Lør.

06.05.2017  5230  Mette Holland    918 22 548

Søn.

07.05.2017  5231  Jan Kristian Hokstad  62 53 17 54  952 92 638

Søn.

07.05.2017  5232  Dag Risberg  62 52 57 20  957 92 982

Man.

08.05.2017  5233  Jan Olav Bråthen    917 57 036

Man.

08.05.2017  5234  Truls Utigard    952 97 115

Tir.

09.05.2017  5235  Magne Rugsveen    947 86 893

Tir.

09.05.2017  5236  Stein Enger    906 93 935

Ons.

10.05.2017  5237  V/fakturamottak Hamar Kommune  957 73 079  951 06 505

Ons.

10.05.2017  6101  Nina Holland    911 86 161

Tor.

11.05.2017  6102  Per Skjæret  62 41 09 37  952 51 350

Tor.

11.05.2017  6103  Bjørn Vilberg    975 13 251

Fre.

12.05.2017  6104  Kai Elvsveen  906 99 351  906 99 351

Fre.

12.05.2017  6105  Kenneth Nilsen    480 69 430

Lør.

13.05.2017  6106  Erik Hoel  62 52 61 86  480 21 165

Lør.

13.05.2017  6107  Trond Rykhus  62 53 47 78  911 70 961

Søn.

14.05.2017  6108  Richard Brede Magnussen  62 55 51 85  905 61 912

Søn.

14.05.2017  6109  Roger Andersen  62 58 32 17  906 64 417

Man.

15.05.2017  6110  Frode Furuli    404 06 220

Man.

15.05.2017  6111  Odd Erik Rogndahl  62 53 00 98  901 99 906

Tir.

16.05.2017  6112  Jan, Karin Bakken, Rusten  996 49 732  478 60 548

Tir.

16.05.2017  6113  Kent Arne Lindstad  476 32 370  476 32 370

Ons.

17.05.2017  6114  Aashild Museth    90879238

Ons.

17.05.2017  6115  Harald Engh    901 90 035

Tor.

18.05.2017  6116  Eva Gubberud    408 79 791

Tor.

18.05.2017  6117  Håvard Sunde  905 78 323  905 78 323

Fre.

19.05.2017  6118  Kristin Fururseth-Hegsvold    468 03 546

Fre.

19.05.2017  6119  Jørgen Stramrud    404 98 055

Lør.

20.05.2017  6120  Thomas Fossum Sem  62 59 28 90  957 69 848

Lør.

20.05.2017  6121  Bjørn Eirik Hansen    404 62 596

Søn.

21.05.2017  6122  Leif Wikstrøm  62 52 55 17  416 87 302

Søn.

21.05.2017  6123  Bjørn Erik Frislie    917 37 641

Man.

22.05.2017  6124  Terje Skramstad  62 53 05 43  454 04 451

Man.

22.05.2017  6125  Nils Skovly  905 95 666  905 95 666

Tir.

23.05.2017  6126  Elfrida Larsen  62 35 91 87  909 56 977

Tir.

23.05.2017  6127  Nina Stokke Tronsrud  958 38 250  958 38 250

Ons.

24.05.2017  6128  Geir Frøyshov  62 52 16 29  950 63 851

Ons.

24.05.2017  6129  Bjørn Vegard Halseth    456 30 199

Tor.

25.05.2017  6130  Andre Ledel    992 85 462

Tor.

25.05.2017  6131  Geir Austlid    950 02 211

Fre.

26.05.2017  6132  Erik Olerud    917 08 142

Fre.

26.05.2017  6133  Mikkel Imerslund  62 52 57 10  913 97 237

Lør.

27.05.2017  6134  Knut Evensen    401 73 412

Lør.

27.05.2017  6201  Destinasjonsservice AS    975 50 960

Søn.

28.05.2017  6202  Åge Ålhus    920 49 909

Søn.

28.05.2017  6203  Thore Ilseth    911 93 880


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Man.

29.05.2017  6204  Ole Kristian Rønningen  62 53 03 33  976 00 158

Man.

29.05.2017  6205  Øystein Paulsen    977 47 888

Tir.

30.05.2017  6206  Morten Frøhaug    920 51 469

Tir.

30.05.2017  6207  Øyvind Røe    917 29 039

Ons.

31.05.2017  6208  Pål Tajet  62 53 37 63  901 39 799

Ons.

31.05.2017  6209  Bjarte Rom  466 60 073  466 60 073

Tor.

01.06.2017  6210  Mads Aaltvedt    930 95 400

Tor.

01.06.2017  6211  Aslak Brekke    488 92 669

Fre.

02.06.2017  6212  Morten Blystad  62 59 01 55  900 25 020

Fre.

02.06.2017  6213  Tone Kristoffersen    414 78 059

Lør.

03.06.2017  6215  Erik Fagerlund    950 39 695

Lør.

03.06.2017  6216  Kjell Skram    908 60 614

Søn.

04.06.2017  6217  Arnulf Øien    480 59 333

Søn.

04.06.2017  6218  Jo Arve Nybakken    915 42 810

Man.

05.06.2017  6220  Knut Kristiansen    918 65 904

Man.

05.06.2017  6221  Pål Anders Mæhlum  994 71 952  482 83 317

Tir.

06.06.2017  6223  Roy Høines    992 98 300

Tir.

06.06.2017  7112  Sveinar Kristiansen    900 99 839

Ons.

07.06.2017  7113  Petter Narmo Slåtten  920 53 563  920 53 563

Ons.

07.06.2017  7114  Rune Nordli    918 03 472

Tor.

08.06.2017  7115  Stein Ola Skaarer    930 08 181

Tor.

08.06.2017  7116  Bernt Ola Berntsen  995 47 701  995 47 701

Fre.

09.06.2017  7117  Henning Strandvik  901 28 019  901 28 019

Fre.

09.06.2017  7118  Thor Granheim  900 27 377  900 27 377

Lør.

10.06.2017  7119  Sven-Erik Ericsson    915 61 612

Lør.

10.06.2017  7120  Steinar Kristiansen  62 52 72 23  907 78 005

Søn.

11.06.2017  7121  Halgeir Nordhagen    924 05 700

Søn.

11.06.2017  7122  Helge Toft    957 48 410

Man.

12.06.2017  7123  Bjørn T Aasen    995 38 655

Man.

12.06.2017  7124  Thomas Kongsvold    906 15 676

Tir.

13.06.2017  7126  André Lødemel    905 38 380

Tir.

13.06.2017  7211  Tor-Joachim Bjørnstad    414 42 210

Ons.

14.06.2017  7212  Torbjørn Mærde  900 13 075  900 13 075

Ons.

14.06.2017  7213  Arne Windju  911 53 393  911 53 393

Tor.

15.06.2017  7214  Øystein Sund    926 11 166

Tor.

15.06.2017  7216  Erik Bjørnstad  922 71 825  922 71 825

Fre.

16.06.2017  7217  Arild Falkfjell    917 87 197

Fre.

16.06.2017  7218  Vegar Bratlie    922 29 338

Lør.

17.06.2017  7219  Fredrik Martin Røinaas    904 08 589

Lør.

17.06.2017  7220  Roger Bjerkli  909 65 464  909 65 464

Søn.

18.06.2017  7221  Christian Gjelten  932 28 558  932 28 558

Søn.

18.06.2017  7222  Ingjerd Søby  473 99 584  473 99 584

Man.

19.06.2017  7223  Bjørn Morten Stubberud    901 33 045

Man.

19.06.2017  7224  Mathias Topp    467 69 353

Tir.

20.06.2017  7225  Anne-Maren Sørlie Helset  902 23 603  928 97 091

Tir.

20.06.2017  7226  Helge Nilsen  412 50 108  412 50 108

Ons.

21.06.2017  8101  Rolf Skavern    913 06 471

Ons.

21.06.2017  8102  Øyvind Nybakken    900 39 125


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tor.

22.06.2017  8103  Ola Langerud  992 39 321  992 39 321

Tor.

22.06.2017  8104  Jo Arve Nybakken    915 42 810

Fre.

23.06.2017  8105  Mjøsen Dykkerklubb    984 12 124

Fre.

23.06.2017  15  BJØRN SVERGJA    920 10 257

Lør.

24.06.2017  16  Lars Hjertaas    982 04 862

Lør.

24.06.2017  17  Bjarne Toft Berg-Johnsen    488 98 857

Søn.

25.06.2017  18  Trond Knutzen    406 04 880

Søn.

25.06.2017  19  David Aleksander Olsen  469 61 057  469 61 057

Man.

26.06.2017  20  Terje Nilsen  62 57 28 68  971 43 586

Man.

26.06.2017  21  Lasse Aga  62 53 57 70  901 51 334

Tir.

27.06.2017  22  Jan Erik Amundsen    902 70 332

Tir.

27.06.2017  23  Trygve Glad Slokvik  951 05 082  951 05 082

Ons.

28.06.2017  24  Per Arthur Berger    920 94 570

Ons.

28.06.2017  25  Leiv Peter Blakstad  941 45 400  941 45 400

Tor.

29.06.2017  26  Per Ola Einang  62 53 09 25  951 25 786

Tor.

29.06.2017  28  Aleksande Imislund    480 92 865

Fre.

30.06.2017  29  Ole Arne Langdalen    482 50 949

Fre.

30.06.2017  30  Andre Felin  62 53 46 70  926 41 049

Lør.

01.07.2017  31  Robert Charles Wilson    950 49 196

Lør.

01.07.2017  32  Arne Hansen    909 44 157

Søn.

02.07.2017  33  Henry Slaatten  62 52 30 74  992 69 241

Søn.

02.07.2017  34  Bjørn Kjeldsen  62 53 12 96  957 30 121

Man.

03.07.2017  35  Gunilla Fredheim    482 93 131

Man.

03.07.2017  36  Karl Magnus Kildebo    936 52 280

Tir.

04.07.2017  37  Atle Markestad    900 20 607

Tir.

04.07.2017  38  Eivind Hvideberg    917 05 924

Ons.

05.07.2017  39  Knut Eirik Knudsen  62 52 39 70  992 81 362

Ons.

05.07.2017  40  Are Brænd  959 70 939  959 70 939

Tor.

06.07.2017  41  Kari Helene Skar  62 57 74 92  951 86 062

Tor.

06.07.2017  42  Sigve Ødegård  901 50 968  901 50 968

Fre.

07.07.2017  43  Anders Steinshaug    976 75 782

Fre.

07.07.2017  44  Albert Ponosheci  982 91 698  982 91 698

Lør.

08.07.2017  45  Bo Norseng  62 52 46 50  950 68 540

Lør.

08.07.2017  46  Per Erling Skarderud  62 59 67 73  930 67 968

Søn.

09.07.2017  47  Gunnerius Aasterud    951 19 365

Søn.

09.07.2017  48  Christopher Øvergaard  62 36 51 13  977 85 593

Man.

10.07.2017  50  Espen Nordli Larsen    412 14 533

Man.

10.07.2017  51  Esther Slagsvold    917 34 360

Tir.

11.07.2017  52  Ole Ekeberg    402 89 362

Tir.

11.07.2017  53  Erlend Teum    917 23 311

Ons.

12.07.2017  54  Vegar Larsen    908 44 482

Ons.

12.07.2017  55  Olaf Baardsgaard  62 57 99 22  991 61 477

Tor.

13.07.2017  56  Svein Erik Haug  62 52 30 65  909 65 483

Tor.

13.07.2017  57  Tim Savolainen    905 40 174

Fre.

14.07.2017  58  Stig Lombness    981 59 020

Fre.

14.07.2017  59  Frode Alhaug  951 34 680  906 44 875

Lør.

15.07.2017  60  Ingvild Engli    414 37 342

Lør.

15.07.2017  61  Erlend Helseth Torseter    909 12 001


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Søn.

16.07.2017  62  Tore Wien  62 52 24 04  959 80 974

Søn.

16.07.2017  63  Erik Grøndalen    915 16 003

Man.

17.07.2017  64  Magne Kvam    924 24 632

Man.

17.07.2017  65  Per Arne Glærum Mogstad    480 14 471

Tir.

18.07.2017  66  Svein Årud  62 53 50 32  419 27 776

Tir.

18.07.2017  67  Ole Martin Zedell    414 42 472

Ons.

19.07.2017  68  Vegar Kjos Andersen  990 99 178  990 99 178

Ons.

19.07.2017  70  Arvid Hestvik  62 52 22 48  414 79 106

Tor.

20.07.2017  71  Georg Larsen    415 04 684

Tor.

20.07.2017  72  Hans Berg    947 88 478

Fre.

21.07.2017  73  Jon Bjørnstad  62 57 73 26  900 13 046

Fre.

21.07.2017  74  Bjørg Bratlie    920 23 616

Lør.

22.07.2017  75  Kim Sørensen    926 08 460

Lør.

22.07.2017  76  Ragnhild Walberg    413 02 574

Søn.

23.07.2017  77  Morten Quist-Hanssen  454 04 467  454 04 467

Søn.

23.07.2017  78  Erik Og Ragnar Thorsplass  934 56 455  934 56 459

Man.

24.07.2017  79  Oddgeir Opphaug  62 59 62 20  957 49 091

Man.

24.07.2017  80  Stein Farmen    995 66 277

Tir.

25.07.2017  81  Bjørn Westvang  62 53 21 82  970 73 914

Tir.

25.07.2017  82  Per Kristian Mengshoel    982 19 330

Ons.

26.07.2017  83  Daniel Flugstad  466 92 569  466 92 569

Ons.

26.07.2017  88  Odd Erik Stenholen    416 98 296

Tor.

27.07.2017  89  Torkil Brustad  932 55 541  932 55 541

Tor.

27.07.2017  90  Jan-Ivar Mellingen    909 77 917

Fre.

28.07.2017  91  Leif Iver Sandbakken    951 66 956

Fre.

28.07.2017  92  Pål Ruud-Olsen    416 40 778

Lør.

29.07.2017  93  Joakim Hjertås    918 05 941

Lør.

29.07.2017  94  Frode Baklien    913 41 582

Søn.

30.07.2017  95  Steinar Kristiansen    415 73 151

Søn.

30.07.2017  96  Anders Bakke-Lorentzen    922 55 244

Man.

31.07.2017  98  Torbjørn Mærde  900 13 075  900 13 075

Man.

31.07.2017  99  Stein Erik Rønningen  62 52 85 73  417 67 125

Tir.

01.08.2017  100  Karin Garberg  62 52 19 08  926 01 406

Tir.

01.08.2017  101  Amund Flisen  411 02 056  411 02 056

Ons.

02.08.2017  102  Dag Olssøn  62 53 17 31  901 98 390

Ons.

02.08.2017  103  Torbjørn Almlid    911 79 929

Tor.

03.08.2017  104  Leif Kristian Tessem    959 08 656

Tor.

03.08.2017  105  Bjørn Stendahl  62 35 02 86  911 38 899

Fre.

04.08.2017  106  Even Lutnæs    915 98 999

Fre.

04.08.2017  107  Hans Olav Aasen    982 80 497

Lør.

05.08.2017  108  Ulf Bakke  62 11 11 70  900 74 276

Lør.

05.08.2017  109  Leif Bjarte Rolfsjord  62 57 70 95  470 83 742

Søn.

06.08.2017  110  Rikke Balsnes Klettke    908 83 958

Søn.

06.08.2017  111  Sindre Frilseth Kristiansen    952 33 355

Man.

07.08.2017  112  Kjell Hansen  62 53 21 01  911 03 762

Man.

07.08.2017  113  Tom Åsen  970 71 333  970 71 333

Tir.

08.08.2017  115  Kristin Østlie    959 03 905

Tir.

08.08.2017  116  Robert Os  958 60 809  909 17 226


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Ons.

09.08.2017  117  Henning Winge  62 59 24 22  932 83 846

Ons.

09.08.2017  118  Astrid Helene Karstensen    920 68 619

Tor.

10.08.2017  119  Knut Arnkværn  62 59 55 91  970 52 150

Tor.

10.08.2017  120  Tore Smedsrud    906 71 442

Fre.

11.08.2017  121  Tor Mattsson  62 52 31 36  911 40 229

Fre.

11.08.2017  122  Frode Berntzen  901 95 337  901 95 337

Lør.

12.08.2017  123  ole melvin johansen  62 59 06 65  900 60 282

Lør.

12.08.2017  124  Ansteen Dobloug  62 35 91 11  907 70 901

Søn.

13.08.2017  125  Lars Myklebust    992 91 140

Søn.

13.08.2017  126  Fabian Schøyen Holm    415 99 545

Man.

14.08.2017  127  Kjetil Einar Nås  62 59 60 94  919 96 212

Man.

14.08.2017  131  Jørgen Rogne  62 52 81 79  991 64 281

Tir.

15.08.2017  132  Hans Christian Hustad    975 50 961

Tir.

15.08.2017  133  Harald Teige  906 41 087  906 41 087

Ons.

16.08.2017  134  Trine Lise Hjelmset    917 34 969

Ons.

16.08.2017  135  Terje Ruud Karlsen    913 92 640

Tor.

17.08.2017  136  Martin Vercouteren    415 08 291

Tor.

17.08.2017  137  Morten Ørbeck  62 52 78 16  976 91 867

Fre.

18.08.2017  138  Knut Monssen  62 53 28 61  908 67 968

Fre.

18.08.2017  139  Joaquin Risheim    971 84 584

Lør.

19.08.2017  140  Ola Ellingsberg    996 30 483

Lør.

19.08.2017  141  Truls Røise  67 58 21 00  906 65 909

Søn.

20.08.2017  142  Torgrim Skjoldhammer  900 20 336  900 20 336

Søn.

20.08.2017  143  Conny Johansson    908 51 462

Man.

21.08.2017  144  Odd Stensbye    952 15 582

Man.

21.08.2017  145  Trond Myhrvang    948 78 871

Tir.

22.08.2017  146  Kjetil Sveen  913 71 990  913 71 990

Tir.

22.08.2017  147  Steffen Dyre Hansen    474 89 666

Ons.

23.08.2017  148  Arild Frafjord    918 20 533

Ons.

23.08.2017  149  Harald Thorshaug  62 59 83 25  959 93 850

Tor.

24.08.2017  150  Arild Berg  930 43 827  930 43 827

Tor.

24.08.2017  151  Kristoffer Østby    480 12 123

Fre.

25.08.2017  152  Hans Martin Raknerud    473 35 227

Fre.

25.08.2017  153  Tor Hansen    995 08 217

Lør.

26.08.2017  154  Øyvind Reistad  62 52 30 49  918 20 554

Lør.

26.08.2017  155  Synnøve Aaserud  62 59 27 50  930 26 956

Søn.

27.08.2017  156  Morten Bekkevold  62 41 63 88  916 92 700

Søn.

27.08.2017  157  Morten Haug    477 18 720

Man.

28.08.2017  158  Terje Børresen    480 67 353

Man.

28.08.2017  161  Zirak Bradost  400 45 499  400 45 499

Tir.

29.08.2017  162  Bjørn Arvid Haugsrud  62 58 36 28  481 37 003

Tir.

29.08.2017  163  RAFAL OLESZCZUK    461 33 471

Ons.

30.08.2017  164  Oddvar Mythe    983 60 000

Ons.

30.08.2017  165  Hallvard Hersleth  62 59 80 96  962 34 848

Tor.

31.08.2017  166  Liv Randi Dobloug  62 35 12 25  997 95 666

Tor.

31.08.2017  167  Werner Martinsen    907 32 256

Fre.

01.09.2017  168  Team Nena Team Nena    951 91 628

Fre.

01.09.2017  169  Jon Anders Haakenstad  62 52 39 52  408 71 803


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Lør.

02.09.2017  170  David Borren    906 68 082

Lør.

02.09.2017  171  Jørgen Langtjernet    906 24 818

Søn.

03.09.2017  172  Johnny Wiken    906 36 506

Søn.

03.09.2017  173  Rune Røsten    413 04 830

Man.

04.09.2017  174  Liv-Unni Gandrudbakken  62 52 63 67  958 63 873

Man.

04.09.2017  175  Pål Andre Moen    915 58 113

Tir.

05.09.2017  176  Trond Tuven Ørbæk    996 38 058

Tir.

05.09.2017  177  Joachim Jensen Øverland  992 81 389  992 81 389

Ons.

06.09.2017  194  Lars Hauge    995 13 613

Ons.

06.09.2017  195  Marius Skymoen    917 30 467

Tor.

07.09.2017  196  Remi Laakso  62 52 97 12  959 78 179

Tor.

07.09.2017  197  Ole Jakob Holen  62 59 50 24  909 13 745

Fre.

08.09.2017  199  Stein Rune Høines  62 52 42 27  930 69 638

Fre.

08.09.2017  200  Trond Solhaug  416 62 824  991 04 310

Lør.

09.09.2017  201  Jørgen Fleischer Eng    928 32 962

Lør.

09.09.2017  202  JOHN ØYSTEIN KRISTIANSEN    932 08 923

Søn.

10.09.2017  203  Ivar Sigurd Eide    905 30 933

Søn.

10.09.2017  204  Lars S. Brandt-Madsen    951 64 642

Man.

11.09.2017  205  Gro Røsok  416 60 420  901 09 586

Man.

11.09.2017  206  Cato Erstad    918 51 767

Tir.

12.09.2017  207  Terje Sollien    951 41 636

Tir.

12.09.2017  208  LARS SIMENSEN    970 08 773

Ons.

13.09.2017  209  Jan Andersson    924 34 160

Ons.

13.09.2017  210  Bente Kvihaugen    932 04 433

Tor.

14.09.2017  211  Rune R. Moen    995 29 089

Tor.

14.09.2017  212  Sigurd Hage    984 13 322

Fre.

15.09.2017  213  Henning Ramseth    917 91 105

Fre.

15.09.2017  214  Alf Magne Kulstad    952 71 619

Lør.

16.09.2017  215      

Lør.

16.09.2017  216  Geir Svorkmo Lund    995 08 078

Søn.

17.09.2017  217  Stian Madsen    909 22 995

Søn.

17.09.2017  218  Øyvind Sætre    950 98 255

Man.

18.09.2017  219  Johan Storebakken    904 08 410

Man.

18.09.2017  220  Thomas Visedo  62 57 82 93  995 11 312

Tir.

19.09.2017  221  Stian Rosenberg    452 91 507

Tir.

19.09.2017  222  Monica Brendlien    951 19 618

Ons.

20.09.2017  233  Ottosen Rune Morten    901 48 922

Ons.

20.09.2017  234  Christian Gulbrandsen    926 64 786

Tor.

21.09.2017  235  Andreas Jacobsen    466 46 462

Tor.

21.09.2017  236  Egil Hersleth  62 52 79 83  970 46 589

Fre.

22.09.2017  237  Trygve Magnus Slagsvoid Vedum    907 02 604

Fre.

22.09.2017  238  Lars Nyberget    906 60 057

Lør.

23.09.2017  239  Arnt Elton    481 76 595

Lør.

23.09.2017  240  Ann Kristin Avdem    916 65 031

Søn.

24.09.2017  241  Jan Olav Hornmoen  941 82 989  941 82 989

Søn.

24.09.2017  242  Trond Westad    901 51 985

Man.

25.09.2017  243  Wenche Wedvik Hagen  62 35 54 45  924 57 206

Man.

25.09.2017  244  Inge Iversen    952 89 848


Vaktsted: Tjuvholmen
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tir.

26.09.2017  245  Johnny Helseth  62 57 81 72  970 91 075

Tir.

26.09.2017  246  Frank Ludvigsen    981 92 072

Ons.

27.09.2017  1101  Runar Nordbrenden    909 69 389

Ons.

27.09.2017  1102  Marius Kristoffersen  971 01 059  971 01 059

Tor.

28.09.2017  1103  Gyril Skallerud    924 03 417

Tor.

28.09.2017  1104  Tor Erik Knutsen    413 76 661

Fre.

29.09.2017  1105  Rune Hagen  938 65 990  938 65 990

Fre.

29.09.2017  1106  Robert Midtlund    995 07 067

Lør.

30.09.2017  1107  Kjell Vaagen  62 52 60 23  414 99 985

Lør.

30.09.2017  1108  Svein Harald Arnesen  916 01 701  916 22 513

Søn.

01.10.2017  1109  Tom Kristiansen    942 61 775

Søn.

01.10.2017  1110  Pål Jakobsen    901 36 573

Man.

02.10.2017  1111  Ansgar Gaasø    901 66 422

Man.

02.10.2017  1112  Tor Jonny Haugen    474 73 633

Tir.

03.10.2017  1113  Arve Blystad    416 45 454

Tir.

03.10.2017  1114  Tore Røbech  21 91 91 80  934 47 544

Ons.

04.10.2017  1115  Kjell-Arne Tilley    922 80 848

Ons.

04.10.2017  1116  Arnfinn Moseby  62 95 75 70  950 66 701

Tor.

05.10.2017  1117  Harald Brovold  62 57 64 72  990 90 558

Tor.

05.10.2017  1118  Arild Løken    415 73 074

Fre.

06.10.2017  1119  Arild Gleditsch  62 52 33 67  950 29 222

Fre.

06.10.2017  1120  Cato Østberg    400 84 641

Lør.

07.10.2017  1121  Geir Gulbrandsen  62 59 19 92  917 96 934

Lør.

07.10.2017  1122  Kjell Enger    909 37 111

Søn.

08.10.2017  1123  Hans Olav Wedvik    908 25 607

Søn.

08.10.2017  1124  Marit Børresen  62 57 69 47  918 30 564


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Fre.

12.05.2017  1125  Reidar Thorsrud  62 57 74 05  957 81 397

Fre.

12.05.2017  1126  Roger Nordlien  62 59 03 07  918 94 357

Lør.

13.05.2017  1127  Geir Monsbakken  62 59 65 00  979 63 334

Lør.

13.05.2017  1128  Frode Jensen  62 53 28 53  911 28 607

Søn.

14.05.2017  1129  Pål Johnsrud  62 53 03 31  908 63 198

Søn.

14.05.2017  1130  Geir Bjørnar Kristoffersen  62 57 83 50  959 81 009

Man.

15.05.2017  1131  Jørn Stensbak    913 58 950

Man.

15.05.2017  1132  Roy Arne Løken  004799009737  004799009737

Tir.

16.05.2017  1133  Vidar Faraasen  62 53 15 56  970 27 282

Tir.

16.05.2017  1134  Terje Selnes  62 53 35 99  995 12 947

Ons.

17.05.2017  1135  Harald Øyhovden  900 63 588  900 63 588

Ons.

17.05.2017  1136  Johnny Bjørnstad    913 08 316

Tor.

18.05.2017  1201  Sigurd Hoberg  62 53 44 15  906 94 573

Tor.

18.05.2017  1202  Stein Øien    469 45 826

Fre.

19.05.2017  1203  Svenn Olav Kjær Foldvik  62 59 08 03  413 08 123

Fre.

19.05.2017  1204  Geir Molstad    480 99 205

Lør.

20.05.2017  1205  Bjørn-Arild Moseby  453 73 702  908 59 864

Lør.

20.05.2017  1206  Reidar Valberg  473 86 888  473 86 888

Søn.

21.05.2017  1209  Tommy Jønsberg    951 91 590

Søn.

21.05.2017  1210  Trygve Fjerdingstad    456 01 232

Man.

22.05.2017  1211  Kåre Olav Wanderås  62 59 17 30  900 26 800

Man.

22.05.2017  1212  Steinar Kulstad    952 74 436

Tir.

23.05.2017  1213  Sjur Rakstad-Larsen  62 53 24 55  913 24 004

Tir.

23.05.2017  1214  Patrick Myhren  917 80 556  917 80 556

Ons.

24.05.2017  1215  Ola-Bjørn Haugbråten  908 52 597  908 52 597

Ons.

24.05.2017  1216  Jan Magnus Østigård    922 58 483

Tor.

25.05.2017  1217  Erlend Karsrud    920 62 728

Tor.

25.05.2017  1218  Hans Østby-Deglum  62 53 21 95  906 71 195

Fre.

26.05.2017  1219  Gro og Magne Nordgård    934 80 330

Fre.

26.05.2017  1220  Vegard Bakke    413 04 884

Lør.

27.05.2017  1221  Håvard Haugseth  62 54 21 85  900 45 759

Lør.

27.05.2017  1222  Olav Slåtlandet  62 52 77 33  412 59 908

Søn.

28.05.2017  1224  Tor Bakke  62 59 11 14  928 43 164

Søn.

28.05.2017  1225  Tom Kjelland  62 41 55 50  476 52 557

Man.

29.05.2017  1226  Nina Kristiansen    928 54 478

Man.

29.05.2017  1227  Runar Bækkelien  901 97 862  901 97 862

Tir.

30.05.2017  1228  Pål Bakke    952 60 898

Tir.

30.05.2017  1229  Nina Larsen    473 12 209

Ons.

31.05.2017  1230  Gerd Strøm  62 52 49 67  911 88 811

Ons.

31.05.2017  1231  Reidar Jensen  62 52 19 92  932 34 988

Tor.

01.06.2017  1232  Frode Magnussen    473 77 667

Tor.

01.06.2017  2101  Dag Bruvik Andersen    907 44 801

Fre.

02.06.2017  2102  Ola Rinnan  62 53 01 83  959 81 301

Fre.

02.06.2017  2103  Werner Johannessen  917 69 938  917 69 938

Lør.

03.06.2017  2104  Karin Edvardsen    986 99 955

Lør.

03.06.2017  2105  Sverre Rudjord  911 46 495  911 46 495

Søn.

04.06.2017  2106  Svein Kjetil Jakobsen    924 54 152

Søn.

04.06.2017  2107  Iver Nederberg  62 41 24 34  951 35 666


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Man.

05.06.2017  2108  Eirik Dahl    464 09 707

Man.

05.06.2017  2109  Anders Minaberg    930 65 378

Tir.

06.06.2017  2110  Frode Brenden  996 96 091  913 79 067

Tir.

06.06.2017  2111  Erik Lie    934 34 078

Ons.

07.06.2017  2112  Carl Arvid Larsen  62 52 79 75  920 11 759

Ons.

07.06.2017  2113  Finn Arne Lereggen    488 92 411

Tor.

08.06.2017  2115  Jon Schjerpen Ruud  62 53 31 35  909 35 633

Tor.

08.06.2017  2116  Tom Rosenberg  62 59 83 35  901 82 749

Fre.

09.06.2017  2117  Vibeke K. Haakonsen  970 23 610  951 77 992

Fre.

09.06.2017  2118  Tormod Kvam  62 57 73 04  915 25 830

Lør.

10.06.2017  2119  Tore Iversrud Marthinsen    404 14 300

Lør.

10.06.2017  2120  Elin Mikaelsen  62 53 01 31  993 17 743

Søn.

11.06.2017  2121  Gisle Vermund    481 97 373

Søn.

11.06.2017  2122  Anders Stenberg    905 32 492

Man.

12.06.2017  2123  Rolf Bjørn Holmlund    950 68 422

Man.

12.06.2017  2124  Arne Strømberg  412 10 775  412 10 775

Tir.

13.06.2017  2125  Knut Erik Amundsen    906 71 334

Tir.

13.06.2017  2126  Steinar Larsen  62 35 88 02  975 44 084

Ons.

14.06.2017  2127  Sondre Moe Sveen    988 13 877

Ons.

14.06.2017  2128  John-Arne Kristiansen  978 39 832  978 39 832

Tor.

15.06.2017  2129  Frode Ekern  915 61 615  915 61 615

Tor.

15.06.2017  2130  Stein Erik Kleven    928 40 498

Fre.

16.06.2017  2132  Vegard Strøm    901 48 814

Fre.

16.06.2017  2133  Dag Tangen    402 16 166

Lør.

17.06.2017  2134  Geir Hagen  62 52 81 11  917 28 111

Lør.

17.06.2017  2135  Anne Lise Holen    412 67 808

Søn.

18.06.2017  2201  Erik Øvergaard    907 78 004

Søn.

18.06.2017  2202  Tom S. Helgesen    980 51 245

Man.

19.06.2017  2203  Anders Tofastrud    920 23 034

Man.

19.06.2017  2204  Olav Hanum  62 59 59 35  932 58 711

Tir.

20.06.2017  2205  Jan Thorsrud    959 81 312

Tir.

20.06.2017  2206  Stein Rune Bakke  62 52 11 19  928 43 999

Ons.

21.06.2017  2207  Birger Steinlien    957 00 855

Ons.

21.06.2017  2208  Jan Petter Nordvi    909 36 036

Tor.

22.06.2017  2209  Øystein Pedersen    917 02 435

Tor.

22.06.2017  2210  Åge Wold  62 52 96 13  952 11 469

Fre.

23.06.2017  2211  Odd Erik Mathisen  62 53 31 85  959 81 465

Fre.

23.06.2017  2212  Ingar Hansen  62 59 65 93  906 67 209

Lør.

24.06.2017  2213  Terje Solstad    996 49 655

Lør.

24.06.2017  2214  Thorleif Skavern    907 38 238

Søn.

25.06.2017  2215  Harry Konterud  62 53 29 09  913 13 975

Søn.

25.06.2017  2216  Are Blindheim  62 52 86 39  907 47 564

Man.

26.06.2017  2217  Petter Wiik    977 98 838

Man.

26.06.2017  2218  Carl Andreas Steen  62 52 37 18  906 91 833

Tir.

27.06.2017  2219  Per Ola Hofmo  62 52 35 85  917 48 833

Tir.

27.06.2017  2220  Kjetil Sømoen    934 80 758

Ons.

28.06.2017  2221  Frode Hjulstad    951 78 148

Ons.

28.06.2017  2222  Ole Kr. Sjøli  62 57 63 87  416 59 360


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tor.

29.06.2017  2223  Harald Thoresen    970 46 585

Tor.

29.06.2017  2225  Terje Jonny Pedersen    928 33 158

Fre.

30.06.2017  2226  Svein Erik Rønningen    976 98 423

Fre.

30.06.2017  2227  Leif Rekdal  62 59 70 31  958 81 010

Lør.

01.07.2017  2228  Terje Hagen  62 53 14 91  951 82 518

Lør.

01.07.2017  2229  Gunnar W. Holm  62 52 72 45  922 90 036

Søn.

02.07.2017  2230  Tom Willy Nøttestad  62 59 61 61  906 15 751

Søn.

02.07.2017  2232  Steinar Lunde  62 57 76 67  472 96 096

Man.

03.07.2017  2233  Christer Johansen    900 52 488

Man.

03.07.2017  2234  John Erik Fallbakken  950 12 360  452 17 720

Tir.

04.07.2017  3101  Willy Westeng  62 57 65 67  917 01 333

Tir.

04.07.2017  3102  Ann Kjersti Holland    907 67 829

Ons.

05.07.2017  3103  Torleif B. Jensen  62 59 58 74  909 65 845

Ons.

05.07.2017  3104  Tor Egil Simensen  62 52 23 80  971 20 994

Tor.

06.07.2017  3105  Morten Ødegaard  62 52 36 23  906 01 823

Tor.

06.07.2017  3107  Kenneth Nilsen    480 69 430

Fre.

07.07.2017  3108  Tom Simon Joakimsen    930 10 700

Fre.

07.07.2017  3110  Geir Furulund    926 00 536

Lør.

08.07.2017  3111  Frode Kjønniksen  62 59 29 44  913 60 280

Lør.

08.07.2017  3113  Jan Thorsplass  924 02 694  924 02 694

Søn.

09.07.2017  3114  Trond Pettersbakken    913 23 980

Søn.

09.07.2017  3116  Stig Arne Brenden  62 53 15 92  926 55 344

Man.

10.07.2017  3117  Lars Kristian Fjeld  62 53 27 37  911 66 640

Man.

10.07.2017  3118  Anne May Arnesen  62 52 80 76  464 58 577

Tir.

11.07.2017  3119  Terje Jensen  62 53 16 79  934 08 320

Tir.

11.07.2017  3120  Hans Petter Jacobsen  62 52 36 85  907 47 794

Ons.

12.07.2017  3121  Kai Kjernsholen    979 75 120

Ons.

12.07.2017  3122  Monica Brendlien    951 19 618

Tor.

13.07.2017  3123  Klas Toverud    971 46 868

Tor.

13.07.2017  3124  Eilert Kolberg    995 63 132

Fre.

14.07.2017  3125  Kjell Inge Johansen    900 10 634

Fre.

14.07.2017  3001  Dybvig, Liv Marit L.    994 31 154

Lør.

15.07.2017  3002  Pedersen, Gunnar Skoglund    959 70 885

Lør.

15.07.2017  3004  Bredrup, Alf Torstein    950 83 130

Søn.

16.07.2017  3005      

Søn.

16.07.2017  3006  Raanaa, Knut    977 58 644

Man.

17.07.2017  3007  Amundsen, Kjell    900 13 054

Man.

17.07.2017  3008  Sol, Antonius    417 76 000

Tir.

18.07.2017  3009  Svein Ove Granerud    916 33 728

Tir.

18.07.2017  3010  Sevilhaug. Trond    920 64 265

Ons.

19.07.2017  3011  Snortheim, Ørnulv Brun    993 81 106

Ons.

19.07.2017  3012  Bertelsen, Bjørn Ove    917 25 820

Tor.

20.07.2017  3014  Sørensen, Sigurd jr    971 15 988

Tor.

20.07.2017  3015  Hagen, Per Egil    941 16 651

Fre.

21.07.2017  3016  Theodorsen, Frode    980 43 043

Fre.

21.07.2017  3017  Larsen, Anders    454 27 368

Lør.

22.07.2017  3019  Tønsager, Steinar  62 53 05 95  901 18 050

Lør.

22.07.2017  3020  Skipnes, Olav    905 25 477


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Søn.

23.07.2017  3021  Dietrich, Klaus    479 70 098

Søn.

23.07.2017  3023  Stormoen, Thomas    951 04 058

Man.

24.07.2017  3024  Molde,Atle    916 74 077

Man.

24.07.2017  3025   Ekern,Rune    917 78 577

Tir.

25.07.2017  3026  Ruud, Bjarne  62 52 78 53  480 95 029

Tir.

25.07.2017  3027  Sandaker, Johnny    408 41 113

Ons.

26.07.2017  3028  Nås, Ketil Einar  62 59 60 94  919 96 212

Ons.

26.07.2017  3034  Vogt, Lars Gunnar    920 50 295

Tor.

27.07.2017  3036  Alnes, Birger  62 52 23 51  915 62 252

Tor.

27.07.2017  3037  Bell, Michael    948 70 171

Fre.

28.07.2017  3038  Jervan, Tone  62 52 40 53  901 69 966

Fre.

28.07.2017  3040  Stana, Arild Sørum  62 53 41 14  957 42 607

Lør.

29.07.2017  3042  Nielsen, Jørn    992 78 835

Lør.

29.07.2017  3043  Johansen, Bård    955 55 166

Søn.

30.07.2017  3046  Johansen, Håkon    928 09 966

Søn.

30.07.2017  3047  Lund, Einar  62 52 64 98  901 46 218

Man.

31.07.2017  3048  Olsen, Tom R  62 59 84 63  913 40 106

Man.

31.07.2017  3049  Nordberg, Carl Jørgen    913 07 732

Tir.

01.08.2017  3050  Skarbø, Kolbjørn  62 52 81 28  480 73 127

Tir.

01.08.2017  3055  Holst Skar, Wilhelm    920 88 875

Ons.

02.08.2017  3056  Karlsen, Jørgen  62 58 75 29  982 68 734

Ons.

02.08.2017  3057  Dønnum,Karl E.    474 65 389

Tor.

03.08.2017  3058  Asmundsson, Gudmundur  62 59 57 18  911 22 682

Tor.

03.08.2017  3059  Lindman, Bengt  62 55 26 80  922 47 308

Fre.

04.08.2017  3060  Engebakken, Tore    916 19 161

Fre.

04.08.2017  3062  Moløkken, Tore  62 59 57 83  907 70 099

Lør.

05.08.2017  3063  Pedersen,John    472 88 531

Lør.

05.08.2017  3064  Fimland, Jan    909 46 605

Søn.

06.08.2017  3065  Jensen,Georg  62 52 28 45  415 84 597

Søn.

06.08.2017  3066  Kjøstad, Lars    952 91 093

Man.

07.08.2017  3067  Sveum, Roar    452 62 788

Man.

07.08.2017  3068  Nilsen , Svein    917 79 368

Tir.

08.08.2017  3069  Andresen, Fredrik    404 78 507

Tir.

08.08.2017  3070  Larby, Petter    905 05 870

Ons.

09.08.2017  3071  Ekberg, Terje    955 29 954

Ons.

09.08.2017  3072  Johansen, Trond  62 52 98 68  959 86 777

Tor.

10.08.2017  3073  Hatlevik, Kristian    472 63 679

Tor.

10.08.2017  3074  Mortensen, Amund    932 62 365

Fre.

11.08.2017  3075  Bjørtomt, Svein  62 53 25 41  950 47 145

Fre.

11.08.2017  3077  Østvang, Per Ingar  62 59 18 90  975 25 942

Lør.

12.08.2017  3078  Øveraasen, Hans Jørgen    905 34 335

Lør.

12.08.2017  3079  Sørlie, Frede    970 12 779

Søn.

13.08.2017  3080  Myrvang, Per    414 05 697

Søn.

13.08.2017  3082  Lund, Morten    922 05 187

Man.

14.08.2017  3083  Kristensen, Bjørn Sverre  62 53 50 17  922 60 964

Man.

14.08.2017  3084  Brovold, Harald  62 57 64 72  990 90 558

Tir.

15.08.2017  3085  Hornbæk, Kjell Reidar    905 34 121

Tir.

15.08.2017  3086  Kraft, Andreas    915 49 027


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Ons.

16.08.2017  3087  Ødegaard, Kristian    918 09 186

Ons.

16.08.2017  3089  Gleditsch, Arild    950 29 222

Tor.

17.08.2017  4101  Knut Arne Eriksen    975 80 007

Tor.

17.08.2017  4102  Tor Gihlemoen  909 51 411  913 46 865

Fre.

18.08.2017  4103  Hans Skjøthaug    917 03 131

Fre.

18.08.2017  4105  Kai Ove Ottersen    900 82 480

Lør.

19.08.2017  4106  Roger Løberg  62 54 94 99  468 06 809

Lør.

19.08.2017  4107  Morten Kulsveen  915 41 512  915 41 512

Søn.

20.08.2017  4108  Oskar Wiik  905 49 607  905 49 607

Søn.

20.08.2017  4109  Jon Einar Bjorvand    952 33 376

Man.

21.08.2017  4110  Gunnar Qvigstad  62 59 63 90  994 76 811

Man.

21.08.2017  4111  Bjørn inge Holter    456 65 731

Tir.

22.08.2017  4112  Christian Solemsli Kleppe    917 34 671

Tir.

22.08.2017  4113  Geir Arne Ensrud    901 42 020

Ons.

23.08.2017  4114  Kari Myrvold  62 58 37 42  954 81 832

Ons.

23.08.2017  4115  Terje Aas    905 38 733

Tor.

24.08.2017  4116  Bjarne Christian Pedersen    470 15 534

Tor.

24.08.2017  4117  Mari Jacobsen    926 12 588

Fre.

25.08.2017  4118  Geir Aalgaard    951 72 393

Fre.

25.08.2017  4119  Lars Ingel Gustavsen Jr.    913 49 981

Lør.

26.08.2017  4120  Bjørn Andreassen  62 52 92 93  930 21 613

Lør.

26.08.2017  4121  Ragnar Bekk    932 21 846

Søn.

27.08.2017  4122  Jan Arne Berglund  62 58 75 36  908 45 303

Søn.

27.08.2017  4123  Geir Ove Ropphaugen    906 10 230

Man.

28.08.2017  4124  Torbjørn Moen  62 52 14 36  414 40 926

Man.

28.08.2017  4126  Finn Åge Iversen    909 89 808

Tir.

29.08.2017  4127  Kjell Ivar Moe    997 30 982

Tir.

29.08.2017  4128  Carsten Siebert  918 66 825  918 66 825

Ons.

30.08.2017  4129  Ann Kristin Moe  950 49 634  950 49 617

Ons.

30.08.2017  4201  Roger Andreas Lindstad    906 38 826

Tor.

31.08.2017  4205  Elisabeth Larsen    971 28 358

Tor.

31.08.2017  4206  Willy Og Vigdis Thomassen Aaseth    915 17 559

Fre.

01.09.2017  4207  Henrik Futtrup    

Fre.

01.09.2017  4208  Stein Kollshaugen  62 35 04 22  951 82 550

Lør.

02.09.2017  4209  Jan-Erik Heen  62 52 25 55  901 33 966

Lør.

02.09.2017  4210  Ole Gustav Solberg  478 94 380  928 00 861

Søn.

03.09.2017  4211  Per fritjof Skipperud    452 72 432

Søn.

03.09.2017  4212  Geir Arne Pedersen    976 63 826

Man.

04.09.2017  4213  Frank Andersen  62 41 62 47  901 78 150

Man.

04.09.2017  4214  Birger Bjørtomt  911 99 917  911 99 917

Tir.

05.09.2017  4215  Lars Schrøder    995 47 880

Tir.

05.09.2017  4219  Per Almestrand  918 21 217  918 21 217

Ons.

06.09.2017  4220  Jon Teige  905 19 200  905 19 200

Ons.

06.09.2017  4221  Bjørn Erik Jønsberg  62 58 70 01  900 83 243

Tor.

07.09.2017  4222  Terje K. Kjernsholen    928 09 070

Tor.

07.09.2017  4223  Bjørnstad Steinar    415 73 101

Fre.

08.09.2017  4224  Ken Pedersen  959 95 588  959 95 588

Fre.

08.09.2017  5101  DAG STENERSEN  970 77 585  970 77 585


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Lør.

09.09.2017  5102  Asbjørn E. Riise    957 67 547

Lør.

09.09.2017  5103  Stian Henriksen    908 84 744

Søn.

10.09.2017  5104  Svein Haavard Svendsen    932 19 237

Søn.

10.09.2017  5105  Jørgen Bjorvand    908 61 147

Man.

11.09.2017  5106  Reza Imanpour    478 58 817

Man.

11.09.2017  5107  Aage Nerhagen  62 54 04 00  411 48 153

Tir.

12.09.2017  5108A  Harald Løvaas    918 02 949

Tir.

12.09.2017  5108B  Kjetil Hagen    481 11 650

Ons.

13.09.2017  5109  Ole Jørgen Jensen    952 55 331

Ons.

13.09.2017  5111  Tommy Carlander    997 38 730

Tor.

14.09.2017  5112  Terje Lillevik Skundberg  957 29 511  957 29 511

Tor.

14.09.2017  5113  Jare Consult  906 30 251  906 30 251

Fre.

15.09.2017  5114  Heidi Nordhaug  62 53 27 92  906 10 111

Fre.

15.09.2017  5115  Øystein Østli    977 03 333

Lør.

16.09.2017  5116  Sæming Myhre  62 35 01 97  905 65 544

Lør.

16.09.2017  5117  Cato Melby    905 26 197

Søn.

17.09.2017  5118  Kenneth Dybdahl    920 11 287

Søn.

17.09.2017  5119A  Svein Årud  62 53 50 32  419 27 776

Man.

18.09.2017  5119B  Jørn Skansen  62 52 26 68  900 82 469

Man.

18.09.2017  5120  Andreas Wiik    410 00 069

Tir.

19.09.2017  5121  Stig Sune Sandaker    410 02 556

Tir.

19.09.2017  5122  Hans Erik Sørum  996 01 016  406 35 215

Ons.

20.09.2017  5123  Ragnar Martinsen    904 79 260

Ons.

20.09.2017  5124  Ludvig Larsen    472 63 453

Tor.

21.09.2017  5125  Ivar Bonde    928 84 355

Tor.

21.09.2017  5126  Bjørn Werner Andersen    911 85 591

Fre.

22.09.2017  5127  Erik/Anita Østvold/Moen    907 23 922

Fre.

22.09.2017  5128  Henning Karlsen  928 39 200  928 39 200

Lør.

23.09.2017  5129  Fam. Sønsthagen  62 52 52 75  900 90 300

Lør.

23.09.2017  5130  Lars A. Larsen  62 35 91 87  988 25 872

Søn.

24.09.2017  5131  Folke Jensen    909 31 251

Søn.

24.09.2017  5201  Ståle Solberg    901 62 207

Man.

25.09.2017  5202  Iver Rødseth  62 52 98 91  928 50 450

Man.

25.09.2017  5203  Knut Olsen    476 14 499

Tir.

26.09.2017  5204  Øystein Bækkelien    408 46 760

Tir.

26.09.2017  5205  Geir Magne Andersen  965 09 674  950 80 130

Ons.

27.09.2017  5206  Baard Muhlbradt    970 71 315

Ons.

27.09.2017  5207  Terje Karlsen  990 14 700  990 14 700

Tor.

28.09.2017  5208  Rune Johansen    905 49 929

Tor.

28.09.2017  5209  Thor Gundersen    908 22 922

Fre.

29.09.2017  5211  Per Morten Vold    970 87 850

Fre.

29.09.2017  5213  Trygve Hveem    469 48 424

Lør.

30.09.2017  5214  Erik Molstad  995 78 553  995 78 553

Lør.

30.09.2017  5215  Raymond Andersen  53 02 56 28  970 71 525

Søn.

01.10.2017  5216  Stephan Engh  977 13 515  977 13 515

Søn.

01.10.2017  5217  Åge Frankmo    400 08 503

Man.

02.10.2017  5218  Kjell Erik Nyhus  62 52 75 78  901 28 507

Man.

02.10.2017  5219  Odd Magne Stensby    481 43 695


Vaktsted: Brygga Båthavn
 Dag  Dato  Plassnr.  Navn  Tlf.priv  Tlf.mob

Tir.

03.10.2017  5220  Trond Bakke    900 44 515

Tir.

03.10.2017  5222  Ole Kristen Furnes  62 52 29 62  917 81 807

Ons.

04.10.2017  5223  Trygve Iuell    900 31 238

Ons.

04.10.2017  5224  Gard Engh  902 75 051  920 64 359

Tor.

05.10.2017  5225  Erik Skaaden    412 47 907

Tor.

05.10.2017  5226  Andre Flock  62 53 02 13  900 90 366

Fre.

06.10.2017  5228  Aashild Museth  62 52 50 17  908 79 238

Fre.

06.10.2017  5229  Thor Røen    924 32 935

Lør.

07.10.2017  5230  Mette Holland    918 22 548

Lør.

07.10.2017  5231  Jan Kristian Hokstad  62 53 17 54  952 92 638

Søn.

08.10.2017  5232  Dag Risberg  62 52 57 20  957 92 982

Søn.

08.10.2017  5233  Jan Olav Bråthen    917 57 036