Innmelding Hamar båtforening - sesong 2018
 Personalia
 For/etternavn  
 Adresse
 Postnr./sted  
 E-post
 Tlf. priv./mob.  

 Evt. tilleggsopplysninger
 
 Venteliste båtplass
 Medlemskap

(obligatorisk kr 300 pr.år)  

 Båtplass Kjøp    Leie
  -  min.   Bryggemeter
  -  max.   Bryggemeter

 NB:
Bryggemeter angir senter-senter bom/utrigger.
 Legg til ca. 1 meter på båtens bredde, da har du
 tilstrekkelig plass til manøvrering og fendere.
 Når vi får en plass som oppfyller dine krav til max og min
 kategori/bryggemeter vil du bli kontaktet.

 Spesielle behov/ønsker
 
 Priser
 
 • Brygga båthavn:
  Båter inntil 21 fot
  Plassbredde (ca.) 2,3m - 3,2m,
  u/vann og strøm
  Kjøp:
  - Innskudd: kr 15 000
  - Vedlikeholdsavgift: kr 350 pr.år.
  - Havneavgift Brygga båthavn: kr 600 pr.år.
  Leie: kr 1 800 pr. år
 • Tjuvholmen-kategori 1:
  Båter inntil 23 fot/3 tonn.
  Plassbredde (ca.) 2,5m - 3,5m
  m/vann og strøm)
  Kjøp:
  - Innskudd: kr 8 250 pr. bryggemeter.
  - Vedlikeholdsavgift: kr 350 pr.år.
  - Havneavgift Kategori 1: kr 1 000 pr.år.
  Leie: kr 3 000 pr. år
 • Tjuvholmen-kategori 2:
  Båter inntil 33 fot/7 tonn.
  Plassbredde (ca.): 3.0m - 4,5m
  m/vann og strøm)
  Kjøp:
  - Innskudd: kr 10 450 pr. bryggemeter.
  - Vedlikeholdsavgift: kr 350 pr.år.
  - Havneavgift Kategori 2: kr 1 500 pr.år.
  Leie: kr 5 000 pr. år
 • Tjuvholmen-kategori 3:
  Båter inntil 49 fot/25 tonn.
  Plassbredde (ca.): 4,0m - 5,5m
  m/vann og strøm )
  Kjøp:
  - Innskudd: kr 12 650 pr. bryggemeter.
  - Vedlikeholdsavgift: kr 350 pr.år.
  - Havneavgift Kategori 3: kr 2 000 pr.år.
  Leie: kr 8 000 pr. år